Vlada usvojila Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti u skladu sa GDPR-om

Na mnoge manjkavosti Nacrta predloga su upozoravali Poverenik za informacije od javnog značaja i organizacije civilnog društva.

Vlada Srbije je na današnjoj sednici usvojila Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti koji ima za cilj da domaće propise uskladi sa novom evropskom regulativom u ovoj oblasti.

Kako se navodi u zvaničnom saopštenju Vlade, Zakonom se znatno unapređuje zaštita podataka o ličnosti građana, kako u domaćem pravnom sistemu, tako i u odnosu na iznošenje podataka u treće zemlje.

Građani imaju sve veću potrebu da zaštite svoje podatke zbog sve češćih zloupotreba – kao što su JMBG, broj lične karte ili bankovnog računa, podaci o fizičkom izgledu i navikama, biometrijski podaci, broja telefona, IP adrese, lozinke ili najčešće adrese koje posećuju internetu. Svi podaci o ličnosti građana Srbije će tako biti zaštićeni na jednak način, kao i u državama članicama EU.

Nevešto usklađivanje sa GDPR-om?

Poverenik za informacije od javnog značaja je više puta ove godine (a poslednji put u avgustu) uputio mišljenje Vladi Srbije u kome je upozorio da je Nacrt zakona ispod zadovoljavajućeg nivoa, da mnogi važni delovi u predlogu nisu dovoljno detaljno obrađeni i da se dosta prostora ostavlja interpretaciji jer neki delovi iz Evropske regulative nisu dovoljno jasno preneti.

Sličan komentar uputilo je i 14 organizacija civilnog društva, koje su upozorile da ovakav Nacrt zakona svojom nedovoljnom jasnoćom dodatno komplikuje izuzetno složene pravne norme od kojih su mnoge novina u našem pravnom sistemu.

Nacrt zakona ostaje bez jasne strukture, nije pregledan već prepun upućujućih i nejasnih normi. Dodatno, Nacrtom zakona nije precizirano na koje pojedinačne organe se odnose ove odredbe čime je, uz već postojeću nerazumljivost teksta, ostavljeno mnogo otvorenih i nejasnih pitanja.

Kako je tada navedeno u komentaru Share Fondacije, uprkos novim pravima koja će ovaj Zakon doneti našim građanima, i uslađenošću sa GDPR-om, brojne nejasnoće i manjkavosti mogu ugroziti primenu ovog zakona u praksi.

Treba istaći da Nacrt zakona predstavlja adaptirani prevod GDPR-a i policijske Direktive, koji u ovom trenutku predstavljaju najviši standard zaštite podataka o ličnosti, što znači da Nacrt zakona garantuje čitav niz novih prava našim građanima. Ipak, upozoravamo da brojne konfuzne i upućujuće norme, neadekvatno uređen postupak zaštite prava građana i neprimereno niske kazne mogu dovesti do toga da ne bude pravne sigurnosti prilikom tumačenja i sprovođenja zakona, odnosno da on ostane mrtvo slovo na papiru.

Sledeći korak je da Predlog zakona dođe na razmatranje u Skupštinu, pa ostaje da se vidi da li će određenim amandmanima biti otklonjene neke od manjkavosti na koje je upozoreno.

Predstavljamo poslodavca
admin-ajax.php-3-1-1.png

Quantox

Tim iz cele Srbije.

Quantox je posvećen tim IT stručnjaka sa više od decenije iskustva u proizvodnji web i mobilnih aplikacija za klijente iz preko 15 zemalja širom sveta. Veoma samouvereno kreiramo apsolutno svaku vrstu digitalnog proizvoda, od desktop i mobilnih aplikacija, do uređaja za virtuelnu realnost.

Nevenka Rangelov

  • Šta ti je na umu?
    Dodaj komentar · Pravila diskusije

  • Unesite termine za pretragu