WordPress je u novoj diskusiji na forumu otvorio mogućnost da se nove promene rada sa kolačićima koje je Google najavio tretiraju kao „bezbednosni rizik” i blokiraju u narednoj verziji WordPress-a.

Predlog je značajan iz dva razloga — najpre, jer WordPress stoji iza 40 odsto sajtova na internetu, pa je svaka njegova promena od značaja, a takođe i zbog toga što se radi o WordPress Core developeru koji lično doprinosi razvoju sistema, što znači da se takvi predlozi ozbiljno shvataju. Ovaj predlog postao je jako popularan i u široj zajednici, te postoje dobre šanse da se usvoji.

Već smo pisali o Google-ovom planu da kolačiće trećih strana zameni anonimizovanim sistemom, tzv. Federated Learning of Cohorts, ili FLoC.

Suština promene svodi se na to da se korisnici, umesto da ih kolačići prate od sajta na sajt, i tako prave individualizovan „profil”, sada preko brauzera postaju deo Privacy Sandbox-a, i svrstavaju se u interesne grupe ili kohorte, kojima će se onda prema tome servirati oglasi.

Iako je ovo na početku delovalo kao efektnija opcija za korisničku privatnost, vremenom je sve veći broj stručnjaka počeo da ističe kako se ovim zapravo jedan rizik zamenjuje drugim, ovoga puta sistemom koji, za razliku od kolačića, kontroliše i poznaje samo Google.

Tako je Electronic Frontier Fondacija u nedavnoj analizi predstavila na koje sve načine problematične prakse poput fingerprintinga mogu biti olakšane u okviru FLoC sistema, kao i predloge za bolja rešenja nad kojima je moguće imati veću kontrolu i bolji uvid u način na koji funkcionišu. 

Imajući ovo u vidu, WordPress trenutno razmatra da pomoću nekoliko linija koda onemogući FLoC, računajući da će administratori kojima je to potrebno lako znati kako da zaobiđu ograničenje, dok će se time zaštititi manje upućeni korisnici koji možda nisu svesni novog protokola za praćenje, niti mogućih rizika koje sobom nosi.

Ukoliko bude usvojena, promena bi bila uneta u verziju 5.8 koja bi trebalo da izađe u julu. No, kako Google počinje s primenom FLoC-a u Chrome-u pre toga, postoji mogućnost da se funkcija pojavi i u ranijim verzijama, kako bi se svi korisnici što pre zaštitili, a nisu isključene ni mogućnosti razvoja plaginova koji bi se na raznovrsne načine bavli ovom funkcijom.

Ovom prilikom, WordPress se nije izjasnio po pitanju različitih kolačića, koji prema početnim podešavanjima nisu blokirani, a koji se, zapravo, oduvek koriste za istu vrstu praćenja.

Ova rasprava dolazi nakon toga što su DuckDuckGo, Vivaldi i Brave svi objavili da će blokirati FLoC inicijativu, a DuckDuckGo je napravio i ekstenziju za Chrome pretraživač koja blokira novu vrstu praćenja.

Imajući u vidu otpor prema FLoC-u, nije jasno do koje mere će Google uspeti da sveprisutnošću svog pretraživača primora industriju da usvoji ovaj novi sistem.