Uređaj za pomoć deci sa autizmom kreiran u Nišu — p@c prati njihovo stanje i kretanje

Startap lansiran iz niške kompanije priprema servis koji će roditeljima dece sa autizmom omogućiti lako praćenje njihovog stanja. Sa osnivačem pričamo o potrebi iz koje se rodio uređaj, investiciji od Elevena i planovima

Marija Gavrilov - 10. Jul, 2015.

Za Dragoslava Radoičića, osnivača startapa EuroPATC, kreiranje servisa koji u velikoj meri može da unapredi bezbednost osoba sa autizmom, predstavlja poslovni izazov i ličnu potrebu. Dragoslavljev sin, David, ima autizam. Jedan od najvećih strahova svih roditelja je da će im se dete izgubiti. Zbog odsustva razvijenih sposobnosti za socijalnu interakciju kod dece sa autizmom, strah njihovih roditelja utoliko je veći.

Personal Assistive Tracking Cloud (p@c) je servis koji ima za cilj da omogući kontinualno praćenje kretanja osobe, kao i da o trenutnom stanju informiše roditelje. Ovaj servis pruža mogućnost aktivnog uključivanja zajednice oko porodice, bilo da se radi o prijateljima, rođacima ili komšijama, u prevenciju i zaštitu osobe sa autizmom. S obzirom na omogućavanje kolektivne brige o detetu, ovakva vrsta podrške obećava da podigne svest o autizmu i potrebama autističnih osoba.

Pomoć pri padu i epileptičnim napadima

Prema Dragoslavljevim rečima, iako su naše škole usvojile programe inkluzivnog obrazovanja, decu i roditelje ovaj sistem dočekao je nepripremljen. Kako kaže, nisu pripremljene ni ustanove, ni ljudi, što u velikoj meri otvara mogućnost za rizične situacije. Servis, stoga, omogućuje roditeljima da kroz praćenje kretanja i stanja lakše uključe svoje dete u redovno obrazovanje.

Uređaj se oslanja na GSM/GPRS, Bluetooth, GPS i 3D Motion tehnologiju.  Jedan modul našeg uređaja čini sistem za pozicioniranje putem satelita na otvorenom. Drugi deo je modul koji prati kretanje u sve tri ose i namenjen je praćenju osobe sa posebnim potrebama unutar zatvorenog prostora. Ono što je jako bitno je da modul za praćenje kretanja u zatvorenom prostoru može da detektuje položaj samog tela korisnika.

Takođe jedna od najbitnijih odlika uređaja je da se on nalazi u odeći. Merenjem nekoliko parametara, postoji mogućnost da detektujemo slobodan pad ili epileptične napade koji kod osoba sa autizmom nisu retkost. Da bismo alarmirali na vreme osobe koje se brinu o detetu, pratimo drhtanje, odnosno vibracije tela, poziciju tela, detektujemo slobodan pad kao i temperaturu tela i prisustvo vode.

Osobe sa autizmom su, vrlo često, hiper-senzitivne, te u obzir ne dolazi kačenje dodatnog hardvera koji ih može provocirati. Ta provokacija, svetlom ili zvukom, može da izazove tzv. melt-down, odnosno, napade histerije prilikom nadražaja senzornih osećaja. Prilikom ovakvih napada osobe neretko pribegavaju samopovređivanju.

Dragoslav nam pojašnjava kako su osmislili da ovaj problem izbegnu:

Da bismo ovo izbegli, uređaj smo postavili na majici unutar specijalno dizajniranog džepa koji se nalazi na leđima. Ovu poziciju smo odabrali i zbog niže osetljivosti kože na leđima. To je ujedno i najteža pozicija za skidanja uređaja. Uređaj je diskretan i s obzirom da nema ni zvučnu i svetlosnu signalizaciju ne provocira ni drugu decu da ga skinu.

Podaci od izuzetne vrednosti za naučno-istraživačku zajednicu

Osoba koja prati stanje ima nekoliko načina da pristupi podacima. Direktnim kanalom, kada se uređaj obraća mobilnom uređaju roditelja ili staratelja. Indirektni kanal predstavlja web platforma do koje dolaze sve informacije registrovane na telu korisnika. Te informacije se šalju na Cloud, a tamo se dodatno procesuiraju i vraćaju ljudima koji su bliski porodici i žele da pomognu roditeljima.

Starateljstvo nad decom sa autizmom je jako teško i ovo omogućuje roditeljima da u to uključe najbliže okruženje, rođake i prijatelje koji su voljni da pomognu da to i učine.

Naša platforma otvara mogućnost da se ljudi koji su voljni da pomognu registruju na platformu. Kada roditelji odobre njihovu registraciju, oni se uključuju u brigu o detetu na taj način. Tako postoji mogućnost da ukoliko se desi bilo koja alarmna situacija servis po predefinisanim parametrima obavesti i prijatelje ili rođake koji su blizu da priteknu u pomoć.

Dragoslav navodi da je prikupljanje podataka na ovaj način od izuzetne važnosti za istraživačku zajednicu, jer predstavlja praćenje osoba u okruženju u kome žive, u poređenju sa istraživanjima koja se sprovode u kontrolisanim uslovima. Ovo će biti i od velike vrednosti za farmakologiju, jer će praćenje reakcije na određene lekove biti oslobođeno subjektivnog utiska roditelja ili staratelja.

Primena i kod osoba obolelih od Alchajmera

Razvoj servisa je trenutno u pre-alfa fazi, a prvi Demo Day zakazan je za 1. oktobar. Planirana cena uređaja kretaće se između 140 i 150 evra dok će cena mesečne pretplate na servis iznositi između 8 i 32 evra, u zavisnosti od vrste paketa. Iako veliki broj uređaja za praćenje već postoji na tržištu, Dragoslav ističe da je p@c na tržištu jedinstven, jer je specijalizovan za osobe sa autizmom.

Usled različitih zdravstvenih i kulturnih uslova širom sveta, nije moguće sa sigurnošću odrediti broj osoba sa autizmom na globalnom nivou. No, Dragoslav navodi da se po nekim procenama taj broj kreće oko 73 miliona, sa godišnjim priraštajem od 2,2 miliona. Pored ovog tržišta, uređaj sa svojim mogućnostima tražiće namenu i kod populacije obolele od Alchajmerove bolesti i osoba sa demencijom.

Do prvih korisnika ćemo doći putem test perioda, koju pripremamo sa 100 uređaja u 7 zemalja. To ćemo raditi preko NVO sektora i našeg udruženja “DAN” iz Niša (udruženje roditelja dece sa pervazivnim poremećajima). Takođe u ceo projekat će biti uključene i druge NVO iz okruženja kao i eksperti na ovom polju (psihijatri i psiholozi).

Eleven uložio u razvoj uređaja

Projekat je dobar primer mogućnosti razvoja intrakompanijskih startapa, a o tome svedoči i Dragoslav:

EUROgenyx, firma iz koje je tehnologija i potekla, je mala sa sedam zaposlenih, tako da smo jako fleksibilni i u prilici da testiramo sve napredne tehnologije koje su komercijalno dostupne. Zbog svoje aktivnosti mnogo toga nam je dostupno mnogo pre nego što izađe na tržište i vrlo često dobijamo uzorke.

Potencijal proizvoda prepoznat je od strane Elevena, koji je aprila ove godine uložio 25.000 evra. Tim planira da investiciju usmeri ka razvoju uređaja i platforme, ali i za putovanja sa ciljem promocije i umrežavanja izvan zemlje.

Namera tima je da već septembra u Americi prikaže postignute rezultate, oktobra nastupi na Demo Day u organizaciji Elevena, dok je za lansiranje finalne platforme u kalendaru ubeležen 2. april 2016., Svetski dan svesti o autizmu.