Uputstvo za primenu Testa samostalnosti, koji je Poreska uprava danas objavila, nastala je na osnovu inicijative zajednice. Tačnije, nakon što je Vlada prošle godine predstavila predlog izmena Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, uključujući i Test samostalnosti preduzetnika, Inicijativa „Digitalna Srbija“ pokrenula je razgovore sa organizacijom Digitalna zajednica, kao i sa Vojvođanskim IKT klasterom. Tokom razgovora su zaključili da postoje različita tumačenje kriterijuma iz Testa samotalnosti, pa time i neizvosnosti o njegovoj primeni.

Ponudili smo  pomoć u izradi nacrta ovog dokumenta i omogućili predstavnicima Digitalne zajednice i Vojvođanskog IKT klastera da kroz svoje komentare identifikuju nejasnoće kako bi Poreska uprava, prilikom izrade Uputstva, u obzir uzela što veći broj pojedinačnih slučajeva i otklonila sve moguće nedoumice u tumačenju Zakona”, navode u inicijativi Digitalna Srbija. 

Nisu usvojene sve sugestije

Kako u Digitalnoj zajednici kažu, pošto ne postoji mogućnost da preduzetnik na početku svog poslovanja bude siguran u kojoj meri ispunjava Test, smatrali su da treba na neki način obezbediti manju neizvesnost.

Digitalna Zajednica se uključila u diskusiju o Uputstvu, kako bi ocenila da li u dokumentu i dalje postoje nedoumice koje je Zajednica prepoznala kroz primenu testa samostalnosti. Uprava je deo naših primedbi usvojila, ali i odbila sugestije koje bi u izvesnoj meri pomogle preduzetnicima koji svoj posao obavljaju preko interneta da prođu Test, s obzirom na to da neke od stavki Testa spadaju u standard svetske industrije”, objašnjavaju u Digitalnoj zajednici.

Smatraju i da je Uputstvo prvi korak ka daljem razrešenju, boljem tumačenju i jasnoj interpretaciji i sprovođenju zakona. Primena Testa počinje 1. marta, a do tada će preduzetnici moći bolje da se upoznaju i sa samim Uputstvom.