Uprkos kritikama danas počinje primena Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Nova pravila predstavljaju viši standard zaštite podataka o ličnosti u odnosu na prethodni zakon, donet pre više od decenije. Ipak, mesecima unazad mnogi su upozoravali na njegove manjkavosti.

Marija Milutinović
21/08/2019

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, koji od danas stupa na snagu, treba da prilagodi domaći pravni okvir savremenim tehnološkim izazovima po pitanju privatnosti građana, ali i da uskladi domaće standarde sa Opštom uredbom EU o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR). Ovaj okvir u vidu ima savremene tehnologije, upravo zasnovane na podacima o ličnosti kao jednom od najvrednijih resursa digitalne ekonomije.

Nova pravila predstavljaju viši standard zaštite podataka o ličnosti u odnosu na prethodni zakon, donet pre više od decenije. Neka od tih pravila navode se u saopštenju SHARE Fondacije:

Zajemčena prava građana su detaljnije opisana i proširena, te su pored uobičajenih prava na uvid, kopiju i ispravku proširena prava na informisanje i brisanje, a uvedena su i nova prava, kao što je pravo na prenosivost podataka, koje daje mogućnost građanima da prenose svoje podatke sa jedne društvene mreže na drugu. Još jedna važna novina je obaveza obaveštavanja lica na koja se podaci odnose i Poverenika ukoliko dođe do povrede podataka o ličnosti, npr. curenja podataka.

Novi zakon propisuje i strože kazne za kršenje odredbi u odnosu na prethodni, pa je tako najviša propisana kazna do dva miliona dinara, što je ipak znatno niže nego kazne koje su propisane GDPR-om, a koje mogu iznositi i do 20 miliona evra ili četiri odsto godišnjeg prihoda kompanije.

Međutim, Zakon stupa na snagu iako su tekst zakona više puta kritikovali bivši Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić, organizacije civilnog društva i Evropska komisija, a onda se i u javnosti polemisalo oko odlaganja primene. Odnosno, u prethodnom periodu su mnogi ukazivali na brojne nedostatke ovog zakona, koji se pre svega odnose na neusklađenost sa domaćim pravnim okvirom, što može voditi pravnoj nesigurnosti u određenim slučajevima.

Upitna primena Zakona

U danima za nama mnogi su govorili o tome da se očekuje dosta problema u primeni novog zakona, budući da su brojne krivične prijave koje je Poverenik podneo za neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka i dalje bez epiloga.

Zakon predviđa brojne nove obaveze za sve koji obrađuju podatke o ličnosti građana, bilo da su iz privatnog ili javnog sektora. Svi oni će imati više odgovornosti s obzirom na to da je usklađivanje sa novim pravilima dugotrajan i konstantan proces, koji ne sme da se svede na „štikliranje stavki”, već treba da ima potporu u praktičnoj primeni i kao takav služi zaštiti ljudskih prava na privatnost i zaštitu podataka o ličnosti.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović je nedavno od predsednice Skupštine Srbije zatražio jednogodišnje odlaganje primene tog zakona jer brojni organi vlasti i kompanije nemaju dovoljno kapaciteta da odgovore obavezama koje nameće zakon. Međutim, po svemu sudeći, ovaj predlog nije ni došao na dnevni red jer u međuvremenu ova institucija nije ni zasedala.

Marinović u izjavi za Insajder podseća da su pooštreni kriterijumi za zaštitu podataka o ličnosti, zbog čega su potrebna i znatna ulaganja u softvere, odnosno informacione tehnologije, a da su za to potrebna i veća novčana sredstva. S druge strane, bivši poverenik Rodoljub Šabić koji je takođe podržavao odlaganje primene ovog zakona, nedavno je napomenuo i da:

Stoje svi razlozi za odlaganje primene koje je naveo Marinović u pismu predsednici Skupštine. Ali ono što nije dobro je to što se u pismu govori o logisitčkim i kadrovskim problemima (nepripremljenost organa rada vlasti za primenu zakona, potreba edukacije, drugačije organizacije itd), a ne pominje se nešto mnogo važnije.

Služba Poverenika i nevladine organizacije mesecima upozoravaju na to da je usvojeni Zakon nejasan i da će doći od brojnih problema u primeni s obzirom na to da Zakon nije prilagođen pravnom sistemu Srbije, već je radna grupa samo prevela evropsku uredbu koja uređuje oblast zaštite podataka o ličnosti. I pored svih ovih primedbi, po svemu sudeći, od danas će ipak početi primena Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Marija Milutinović

Objavio/la članak.

sreda, 21. Avgust, 2019.

IT Industrija

🔥 Najčitanije