Pre skoro 11 godina, Oracle je tužio Google zbog toga što je kompanija za Android operativni sistem iskoristla segmente Jave tadašnje kompanije Sun. Vrhovni sud Sjedinjenih Država odlučio je da to ne predstavlja kršenje prava na kopirajt. 

Suština Oracle-ove tužbe svodila se na to da je Google bespravno uzeo oko 11.500 linija koda za oko 37 Java API-ja koje su potom ugradili u Android. Oracle je tvrdio da je Google kopirao „strukturu, sekvencu i organizaciju” tih API-ja, te da zato kradu njihovu intelektualnu svojinu.

Međutim, kako su mnogi programeri, i pojedine sudije ranije govorili, API je samo set instrukcija koji objašnjava kako program može da komunicira sa drugim programima. Pošto sami po sebi API-ji sadrže malo kreativnosti, imalo bi više smisla da se oni štite patentima pre nego kopirajtom. Pošto je Oracle još 2012. izgubio i taj pravni spor, preostalo im je da Google tuže i po ovoj drugoj osnovi.

Koje su posledice ove presude?

Za celokupnu tehnološku zajednicu, odluka Vrhovnog suda ima veliki značaj, jer ovakve presude uspostavljaju presedane kojim će se niži sudovi u Americi rukovoditi u budućim sporovima. Imajući u vidu koliko inovativnih tehnoloških kompanija nastaje u Americi i podleže njihovim zakonima, ova odluka može imati globalne posledice. 

Ovom prilikom Vrhovni sud nije želeo da se izjasni o opštem pitanju — da li API sam po sebi može da uživa zaštitu zakona o kopirajtu — već se skoncentrisao na ono šta je Google uradio sa spornim kodom. Naime, pošto je Google preuzeo samo ono što je bilo nužno da sistemu i budućoj zajednici omogući integraciju i lakše korišćenje, većina sudija smatrala je da sama upotreba svakako potpada pod ono što se zove fair-use izuzetkom od prava na kopirajt.

Drugim rečima, Vrhovni sud je na neki način primenio zakon o kopirajtu na slučaj Oracle vs Google, i svojom odlukom postavio presedan da je kreativna i transformativna reimplementacija postojećih API-ja zakonita, što posledično može da zaštiti mnoge programere i inženjere širom sveta koji su prethodno ugradili neki API u svoj softver i nameravaju da ga plasiraju na američko tržište.