Portal ePorezi ne radi, ePorezi problemi, došlo je do greške u komunikaciji sa serverom, samo su neki od pretraga na koje nailazimo kada na Google-u ukucamo naziv ovog servisa Poreske uprave. Ovaj portal zamišljen je kao virtuelni šalter koji knjigovođama, računovođama, ali i ostalim građanima omogućava da prijave porez iz svoje fotelje, bez odlaska i čekanja na šalterima. Iako je u mnogo čemu olakšao rad, od njegovog pokretanja ovaj servis prate razni problemi, posebno polovinom meseca kada dođe vreme za prijavu PDV-a.

Na osnovu podataka Poreske uprave ovaj servis u Srbiji već četiri godine koristi oko 135 hiljada korisnika, a kako bi se ova aplikacija rasteretila početkom marta uveden je i novi servis za izdavanje poreskih uverenja elektronskim putem (eUverenja), a uskoro će izaći i mobilna aplikacija mPorezi.

Na mesečnom nivou u proseku podnese više od 500.000 poreskih prijava, a obradi se oko 200.000 zahteva za upitom stanja. Uzimajući u obzir kompleksnost celokupnog sistema, mogućnost podnošenja svih poreskih prijava elektronskim putem i broj korisnika elektronskih servisa na portalu ePorezi, moguća je pojava nepredviđenih situacija, koje za posledicu imaju otežan pristup prilikom podnošenja i obrade poreskih prijava.

Na sve probleme koji se pojave u radu, reaguje se u realnom vremenu, kako bi se eliminisale posledice do kojih može doći. Primedbe koje postoje od strane pojedinih korisnika, mogu nam u određenoj meri biti i smernice za unapređenje postojećih rešenja.

Iako iz Poreske uprave kažu da se trude da na nastale probleme reaguju blagovremeno, mnoge knjigovođe među kojima je i Maja Momirov, direktor knjigovodstvene agencije Ekonomski biro nisu zadovoljne njihovim radom.

Call centar poreske uprave je dostupan, ali vrlo često se dešava da dobijamo pogrešne informacije, rekla bih da nisu organizovani i sinhronizovani u dovoljnoj meri. Npr, u jednom danu sam postavila pitanje i dobila odgovor suprotan onome što je urađeno na portalu sutradan. Što se tiče URIKS-a pohvalila bih njihov rad.

U rešavanju problema na ovom servisu trude se da pomognu i iz Udruženja računovođa i knjigovođa Srbije čiji je call centar pored onog iz PU takođe dostupan korisnicima jer gotovo svi njihovi članovi svakodnevno koriste ovu aplikaciju. Milena Rančić, izvršni sekretar udruženja kaže da su se na probleme sa ovim servisom već navikli.

Problemi na portalu su u toku meseca povremeni i kratkotrajni, ali zato su u vreme krajnjih rokova (14,15. u mesecu PDV prijava, kraj meseca predaja obračuna zarada, 15. marta predaja PPDG1S) prekidi u radu aplikacije skoro pa očekivani, toliko se redovno dešavaju. Prekidi su od kratkotrajnih do celodnevnih, pravila nema.

Iako je rok za podnošenje prijava do sredine ili do kraja meseca, većina računovođa prijave podnese upravo dva dana ili na dan isteka roka što najčešće dovodi do pada servera koji nisu u stanju da odjednom prime veliki broj korisnika kažu iz PU. Međutim veliki prolem dogodio se početkom godine kada je servis pravio veće probleme knjigovođama nego inače, nakon čega su rešili da pokretanjem peticije pokušaju da efikasnije dođu do rešenja.

Poslednja peticija sa zahtevima koju smo uputili se tiče upravo povremenog prestanka rada aplikacije u ključnim momentima kada jedan deo prijava kolege nisu uopšte uspele da pošalju u roku pošto se aplikaciji uopšte nije moglo ni pristupiti. Nasi zahtevi su se najviše ticali toga da, kad već dođe do takvih prekida aplikacije, javno izdaju saopštenje o tome na njihovom sajtu i na stranici same aplikacije, kao i da odmah uz to obaveštenje objave da neće biti prekršajnih prijava za one obveznike koji zbog prestanka rada aplikacije zakasne sa slanjem prijave, što i jeste najveća briga računovodja i klijenata koje zastupamo. Do danas nismo dobili nikakav odgovor od njih.

Jedan od razloga zašto odgovor nisu dobili od Poreske uprave i Ministarstva finansija je što iako iz URIKS-a tvrde da su peticiju poslali, prema rečima PU ona još uvek nije stigla na pravu adresu.

Poreska uprava nije primila od Udruženja računovođa i knjigovođa Srbije bilo kakvu peticiju zvaničnim putem. U slučaju prijema iste, Poreska uprava će odgovoriti u skladu sa svojim nadležnostima.

Veliki broj knjigovođa i računovođa saglasan je sa zahtevima udruženja, među njima je i Maja Momirov koja se nada da će ovi zahtevi konačno uroditi plodom.

Udruženje pratim i njihov sam član, peticije pratim i potpisujem svaki put. Peticije su zasnovane na argumentima ljudi koji se svakodnevno u radu susreću sa problemima u vezi rada portala e-porezi i slično. Dakle, to su ljudi koji imaju bogato znanje i iskustvo.

Do sada su se problemi rešavani tako što se rok za podnošenje prijava produži za nekoliko dana i najavi da neće biti finansijskih sankcija koje su za računovođe i knjigovođe prema Zakonu o računovodstvu od 20 do čak 150 hiljada dinara. Na kalendaru sajta PU možemo videti da je u poslednje dve godine čak  deset puta pomeran rok za podnošenje mesečnih prijava za PDV.

Jedini kontakt za prijavu problema koje imamo sa ePorezima je call centar Poreske uprave i email adresa eporezi@purs.gov.rs. Odgovori koje dobijamo su uglanom „očekuje se uskoro stabilizacija aplikacije“ ili „ promenite pretraživač, obrišite kesh memoriju itd“. Svakako niti dobijamo jasniju sliku kada će aplikacija proraditi, niti njihovi ostali saveti popravljaju situaciju. Često nas call centar prebacije na ePoreze, a ePorezi na call centar.

Do poboljšanja saradnje između knjigovođa i državnih institucija mogao bi da dovede sastanak čelnih ljudi udruženja i Poreske uprave.

Rad portala bi se unapredio kada bi na njemu radili ljudi koji imaju iskustvo u radu na sličnim poslovima, ne samo na nivou pisanja i tumačenja propisa već i na nivou praktičnih iskustva.

Imamo u planu da zakažemo sastanak sa rukovodiocima u IT sekciji Poreske uprave  i sa njima popričamo o mogućnostima da se naša saradnja poboljša i da postoji bolji i konstruktivniji protok informacija između Poreske uprave i privrednika, sa računovođama kao sponi između njih.

Novi Pravilnik o PDV-u, koji je stupio na snagu 1. jula prošle godine, trebalo je da poveća efikasnost rada Poreske uprave, međutim privrednici su se žalili da je on suviše komplikovan i da oduzima više vremena za popunjavanje prijave nego “starija verzija”.

Jedino što za sad ostaje knjigovođama i računovođama je da se nadaju da će ovaj sastanak, najavljeno lansiranje mobilne aplikacije mPorezi i peticija koju su potpisali konačno dovesti do poboljšanja funkcionisanja ovog sistema i dovesti do bolje saradnje udruženja i države.