Pacijenti više neće nositi doznake o bolovanju, već će to potvrdu o sprečenosti za rad poslodavcu dostavljati lekar, predloženo je u izmenama Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji bi od 1. juna trebalo da se primenjuje.

Predloženo je i brisanje člana 17. Zakona o radu, kojim je zaposleni imao obavezu da  poslodavcu dostavi potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad u roku od tri dana. Sada će uz saglasnost pacijenta takvu potvrdu slati lekar. 

Što se poslodavaca tiče, oni više neće biti dužni da obračunavaju naknade zaposlenih za vreme bolovanja, već tu obavezu preuzima Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO). Kako je navedeno u obrazloženju, taj obračun, kao i samu naknadu zarade, RFZO uplaćuje poslodavcu u roku od 15 dana, u odnosu na dosadašnjih 30. 

Menja se i često osporavana tačka o izostanku s posla zbog trudnoće. Sada će sve trudnice ostvarivati prava, bez obzira na uplaćene doprinose. Sve će ostvarivati pravo na naknadu zarade, što nije slučaj s trenutno važećim rešenjem, koje iznos naknade obračunava na osnovu uplaćenih doprinosa u prethodnom periodu.  

Nacrt Zakona je na javnoj raspravi do kraja meseca, a u njoj mogu učestvovati sve zainteresovane strane.