Svaka druga kompanija u Srbiji koristi društvene mreže, ali šta bi mogle da unaprede u svojoj komunikaciji?

Šta domaće firme treba da unaprede u digitalnom marketingu otkrila nam je Sanja Knežević, programska direktorica Instituta za digitalne komunikacije.

Marko Marković
28/02/2020

Eurostat je, nakon pet godina, ponovio svoje istraživanje u kome su, između ostalog, merili koliko firme u Evropi koriste društvene mreže. Dok je u Evropskoj uniji 2014. godine 34 odsto firmi koristilo bar jednu mrežu, 2019. se taj broj popeo na tačno 50 odsto. U Srbiji je procenat praktično izjednačen, sa 49 odsto, dok je pre pet godina iznosio 30 odsto.

Ovaj rezultat nas smešta dosta ispod Malte (84 odsto), Norveške (76 odsto), Danske i Islanda (75 odsto), a iznad Rumunije (33 odsto), Bugarske (34 odsto), Poljske (37 odsto) i Mađarske (38 odsto). Što se tiče regiona, 52 odsto hrvatskih i crnogorskih firmi su koristile društvene mreže, 50 odsto slovenačkih, a firme iz Bosne i Hercegovine isto kao i srpske — 49 odsto. Zanimljivo je da se ispod nas na listi nalaze Nemačka (48 odsto) i Italija (47 odsto).

Sanja Knežević, programska direktorica Instituta za digitalne komunikacije, protumačila je ovaj rezultat i istakla da su istraživanja pokazala da, iako korišćenje digitalnih medija u Srbiji nije novina, i dalje mali procenat kompanija koristi društvene mreže u periodu dužem od pet godina.

Broj korisnika društvenih mreža u Srbiji meri se milionima, pa je i kompanijama jasno da je pravilna upotreba ovog medija način da dođu do što brojnije publike kroz svoje korporativne profile, tako da ovaj podatak nije veliko iznenađenje.

Upotreba društvenih mreža kod nas pozitivno utiče na pojedine elemente poslovanja kompanije, i to uglavnom na povećanje vidljivosti i svesti o brendu, izgradnju veze sa potrošačima i građenje lojalnosti prema brendu.

Knežević je skrenula pažnju i na prednosti digitalnog marketinga u odnosu na tradicionalne kanale.

Digitalni marketing nam omogućava da odabranu poruku pošaljemo našem korisniku, pravim kanalom komunikacije u pravo vreme. Publika kojoj se obraćamo je neograničena, ali nam digitalni marketing daje mogućnost da precizno odredimo ciljnu grupu i da sa njom direktno komuniciramo, razvijamo odnos, dobijamo povratne informacije koje su nam važne za unapređenje poslovanja.

Pored toga što pruža veoma veliki broj kanala za komunikaciju, digitalni marketing je znatno pristupačniji od tradicionalnog, naročito malim i srednjim preduzećima, ne zahteva velike budžete, pa su i rezultati znatno efektniji.

Kada govorimo o digitalnom marketingu treba se voditi 3i principima koji nas stalno podsećaju na to koliko je fleksibilnost i otvorenost važna u ovom poslu.

Prvi princip je Initiate i odnosi se na slušanje naših korisnika, ali ne samo da bismo ih čuli, već da bismo ih potpuno razumeli, jer ako ih razumemo — možemo da kreiramo odnos koji će, potencijalno, voditi ka jednoj vezi iz koje će se kreirati poverenje i lojalnost.

Drugi princip je Iterate, a on znači reagovanje u odnosu na podatke koje dobijemo slušanjem naših korisnika i fino menjanje komunikacije u svrhu dolaženja do harmonije u odnosu.

Treći princip je Integrate, a odnosi se na integraciju komunikacije na svim digitalnim i tradicionalnim kanalima. Nema spamovanja korisnika istim sadržajem sa svih kanala, već se mora voditi računa o prirodi medija, a poruka adaptirati u skladu sa tim specifičnostima.

Po njenom mišljenju, gledajući profile domaćih kompanija na društvenim mrežama, može se zaključiti da još uvek nije u potpunosti razvijena svest o načinu na koji ih treba koristiti.

Svaki profil na društvenim mrežama trebalo bi da izgleda poput najbolje uređenog magazina, sa puno korisnih informacija i atraktivnih fotografija što podrazumeva ozbiljnu investiciju različitih resursa.

Utisak je da naše kompanije ne pridaju puno pažnje uređenju kompanijskih profila i da se većina stvari odrađuje stihijski, bez jasne strategije i sa potpunom orijentacijom na proizvod, a ne na korisnika. Pravilo 80/20 — koje podrazumeva da 80 odsto sadržaja treba da bude u skladu sa potrebama i željama pratilaca, a 20 odsto promotivnog karaktera — nešto je što ćemo retko sresti u komunikaciji domaćih kompanija na društvenim mrežama.

Za kraj, Sanja Knežević je objasnila šta je to što ljude zapravo privlači u vašoj digitalnoj marketing komunikaciji.

Digitalni marketing nam je dao mogućnost da naš korisnik bude na samo jedan klik udaljen od nas. To nam omogućava da oslušnemo publiku i menjamo komunikaciju u skladu sa potrebama naših pratioca. Onda kada budemo odgovorili na potrebe korisnika i uspeli da izgradimo emociju izgradićemo poverenje, a logična posledica poverenja je prodaja.

Emocija je ono čemu se teži — ona daje priliku sadržaju da bude primećen, da se sa njim interaguje, stvori neka veza i, na kraju, da bude zapamćen. Nekada smo govorili da je brend svest o nekom proizvodu, danas znamo da bez snažne emocije nema ni brenda.

Dakle, digitalni marketing je priča o ljudima, njihovim potrebama, problemima, zahtevima, željama i vrednostima, a na nama je da iskoristimo digitalne medije i kanale komunikacije da ih upoznamo, saznamo čemu teže i šta žele i da im pomognemo da te težnje i želje i ostvare.

O tome kako internet marketing može da pomogne malim i srednjim preduzećima da sa ograničenim sredstvima postignu više, možete pročitati ovde.

Marko Marković

Objavio/la članak.

petak, 28. Februar, 2020.

IT Industrija

🔥 Najčitanije