Saradnja Startita i Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Startit će pružiti podršku studentskim timovima koji rade na različitim inovativnim projektima u okviru Studentskog centra izvrsnosti Mašinskog fakulteta.

Petar Paunović
21/01/2021

Startit i Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu su potpisali ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji čiji je osnovni cilj čvršće povezivanje nauke i prakse. Pored zajedničkog rada na realizaciji naučnih i stručnih poslova, ugovor predviđa i saradnju u oblasti edukacije gde je akcenat stavljen prvenstveno na unapređenje specifičnih znanja, veština i kompetencija.

U okviru ove saradnje, a u sladu sa svojom misijom, Startit će pružiti podršku studentskim timovima koji rade na različitim inovativnim projektima u okviru Studentskog centra izvrsnosti Mašinskog fakulteta. Podrška obuhvata različita poslovna savetovanja i predstavljanje potencijalnih izvora finansiranja, kao i posredovanje u povezivanju Mašinskog fakulteta i studentskih timova sa Evropskim institutom za inovacije i tehnologiju.

Startit već 12 godina aktivno radi na stvaranju podsticajnog okruženja za tehnološki razvoj i razvoj preduzetništva u Srbiji, tokom kojih je više od 250 startap timova prošlo kroz raznovrsne preduzetničke programe koji se odnose na pokretanje i ubrzanje startapa, investicija za rast i digitalizaciju biznisa.

Na tom putu je u prethodom periodu ostvario slične vidove saradnje i sa drugim fakultetima, poput Računarskog fakulteta i Matematičkog fakulteta. 

Petar Paunović

Objavio/la članak.

četvrtak, 21. Januar, 2021.

IT Industrija

🔥 Najčitanije