Rad novosadskih srednjoškolaca o primeni Pythona u fizici objavljen u prestižnom časopisu „Physics Education”

Ljubomir Gojković i Stefan Malijević, učenici Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj” u Novom Sadu, objavili su svoj rad u časopisu „Physics Education“. 

Petar Paunović
07/08/2020

Ljubomir i Stefan su u svom radu prikazali tri primera strujnih kola (otpornik-kondenzator, otpornik-induktor i otpornik-induktor-kondenzator) pomoću Eulerove metode za približno rešavanje diferencijalnih jednačina pomoću algoritama primenjenih u programskom jeziku Python. Šta su zapravo oni učinili? Pokazali su kako se jednostavni i vrlo efikasni algoritmi mogu implementirati u trenutno najpopularniji programski jezik. 

Njihov rad pre svega može pomoći nastavi u srednjim školama, jer vizuelizacija rezultata omogućava upoznavanje sa svim svojstvima električnih kola, koja se pominju u nastavi. Oni su u svom radu uz kod napisali i detaljne komentare, kako bi čitaoci mogli da ga uz blage izmene primene i za modeliranje sličnih sistema. Kao učenici su osmislili i uputstva za pripremu zadataka za svoje vršnjake. 

Mentor im je bio dr Stevan Armaković sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Zahvaljujući izuzetnim uspesima u školi, Ljubomir i Stefan uspešno su upisali Fakultet tehničkih nauka i Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, piše Brainz TV

Physics Education je međunarodni časopis za sve koji su uključeni u nastavu fizike u školama i na fakultetima. Članci odražavaju potrebe i interese nastavnika u srednjim školama, kao i predavača uvodnih kurseva na fakultetima. 

Petar Paunović

Objavio/la članak.

petak, 7. Avgust, 2020.

IT Industrija

🔥 Najčitanije