Prvo veliko istraživanje dizajn zajednice u Srbiji — plate, demografija i puno toga drugog

Pored plata, istraživanje pruža uvide i u to koji su aspekti domaće industrije konkurentni i u skladu sa globalnim trendovima, a gde zaostajemo.

Stefan Alidini
24/01/2023

Stigli su prvi rezultati velikog istraživanja dizajnerske scene u Srbiji. Anketu je tokom novembra i decembra sproveo Strahinja Todorović, i na uzorku od 700 ispitanika ona pruža uvid u plate na domaćem tržištu, koji su aspekti konkurentni i u skladu sa globalnim trendovima, a gde zaostajemo.

Medijana za mediore 1400€, za seniore 2300€

Podaci o zaradama su razvrstani prema senioritetu i dizajnu kojim se ispitanici bave. Na polju dizajna digitalnih proizvoda, koji čine 63% uzorka, uočeni su sledeći rasponi:

Birno je napomenuti da na svim senioritetima postoji razlika u platama između muškaraca i žena, gde muškarci u proseku zarađuju oko 100€ više, osim u slučaju seniora, gde ta razlika iznosi oko 450€ u korist muškaraca.

Plate grafičkih i vizuelnih dizajnera znatno niže

Kada su u pitanju grafički i vizuelni dizajneri, plate na tržištu su značajno niže, ali je i uzorak ispitanika znanto manji (32% učesnika ankete), pa kako i autori ankete navode, podatke treba uzeti sa rezervom: 

U Srbiji Lead i Head of znače nešto drugo

Zanimljivo je primetiti da je sve manje usamljenih dizajnera u kompanijama (19%), dok većina radi u timu između 2-10 ljudi (62%) ali i da svaki peti dizajner iz ankete vodi tim.

Takođe, titule Head of Design i Design Lead kod nas se izgleda ne koriste kako je to uobičajeno. Prema uvidima istraživanja, Lead izgleda označava vođenje tima pre nego senioritet, a veliki broj onih koji su „head of” su ujedno i jedini dizajneri u firmi. 

Najviše dizajnera iz Beograda i Novog Sada, većina radi za domaće firme

Većina dizajnera je bazirana u Beogradu i Novom Sadu (84%), dok je odnos muškaraca i žena koji su učestvovali u anketi približan (52% prema 47%).

Kada je u pitanju iskustvo domaćih dizajnera, 71% ih je na tržište ušlo u poslednjih osam godina, dok je 57% ušlo u poslednjih šest godina.

62.5% grafičkih i vizuelnih dizajnera rade za domaće firme, dok je kod dizajnera digitalnih proizvoda nešto drugačija situacija – 56.5% radi za strane a 43.5% za domaće firme.

Više informacija može se naći na stranici ankete, a dostupna je i tabela sa sirovim podacima.

Stefan Alidini

Objavio/la članak.

utorak, 24. Januar, 2023.

IT Industrija

🔥 Najčitanije