Nova verzija WordPress-a (5.7) planirana je za 9. mart. To je prva velika promena verzije u ovoj godini, a sadrži i neke interesantne izmene.

Najpre, administratori će sada moći da šalju linkove za resetovanje lozinki korisnicima, što je jedna od funkcija koje se odavno traže.

U novoj verziji moguće je omogućiti lazyload na iframe sadržaju dodavanjem atributa “loading=”lazy””.

Takođe, biće olakšan prelazak na HTTPS protokol, jer će se promenom protokola ažurirati i svi linkovi u bazi podataka.

Optimizovane su notifikacije za jQuery 3.5.1, pa se sada pojavljuje manje grešaka, a uveden je i novi Robots API koji omogućuje dodavanje filtera u robots meta tag.

Druga oblast gde postoje značajnije izmene tiče se WordPress-ovog editora, Gutenberga. U novoj verziji biće moguće menjati veličinu fontova u List i i Code blokovima, blokovi će moći da se prevlače, a brojni blokovi su dobili opcije za vertikalno i horizontalno poravnanje, kao i čitav niz drugih promena.

Kao i pred svaku veću promenu u WordPress-u, poželjno je ispitati teme i dodatke kako bi se osigurala stabilnost u radu i sprečili problemi.