Profesori i studenti PMF-a u Kragujevcu pokrenuli blog kako bi zajedno učili o tehnologijama budućnosti

U više od 60 objavljenih tekstova, studenti su obradili mnoge aktuelnosti iz sveta tehnologije.

Marija Milutinović - 4. Mart, 2019.

Bezbednost na internetu, Big Data, Data Science, programiranje, operativni sistemi samo su neke od tema o kojima pišu studenti Prirodno matematičkog fakulteta u Kragujevcu u formi kratkih tutorijala na IMI blogu koji su pokrenuli zajedno sa svojim profesorom dr Milošem Ivanovićem, a koji već sada beleži oko 3000 poseta mesečno. Na ideju o pokretanju bloga došao je profesor Miloš pre dve godine, kada je poželeo da seminarske radove svojih studenata pročita još neko osim zaposlenih na fakultetu.

Na odbranama pojednih radova bilo mi je krivo što fenomenalno izlaganje nema ko da čuje. Tako se rodila ideja da studenti četvrte godine svoje seminarske radove iz predmeta operativni sistemi 2 od sada pišu kao blog, kako bi njihov trud na rešavanju problema potencijalno mogao pomoći još nekome sa našeg jezičkog podneblja.

Pokretanje bloga ne samo da je olakšalo razumevanje materije koju uče na fakultetu, već je angažovanim studentim omogućilo da podizanjem nivoa kvaliteta svojih radova, ostanu zapaženi

Prosečno 20-ak kolega godišnje bude angažovano na blogu. Želimo da članci budu što kompetentnije izvedeni, pa se “zrelost” nametnula kao svojevrstan uslov. Interesantno, pre mesec dana su autora članka o MongoDB bazi podataka kontaktirali reprezenti dotične kompanije i podelili naš članak na svom LinkedIn profilu. Naši ljudi su od nedavno angažovani na Horizon 2020 projektu koji je vezan za bolesti srca, a negujemo i široki front saradnje sa privredom, a posebno u domenu hidroinformatike. Tu smo nedavno postigli i značajne rezultate kao finalista austrijskog takmičenja za najbolju inovaciju.

Nedavno im se u kreiranju sadržaja za blog priključila i profesorka Ana Kaplarević-Mališić čiji studenti pišu o bazama podataka, a uskoro im se pridružuju i studenti master studija koji će pisati o uvek aktuelnoj temi mašinskog učenja.

Trenutno je najviše članaka vezanih za operativne sisteme i tzv. DevOps, zbog same prirode predmeta odakle je ideja potekla. Lično, negujem naklonost ka slobodnom softveru i otvorenom kodu, pa su i teme koje predlažem u skladu s tim. U svetu IT tehnologija koje se neprestano menjaju, gledamo da ispratimo najaktuelnije teme za koje se ne može naći iteratura na srskom jeziku i na taj način učinimo datu tehnologiju dostupnijom lokalnoj zajednici.

Otvaramo nove teme, članci se nadovezuju jedan na drugi itd. Pripremiti članak za javnu objavu svakako nosi odgovornost i pomaže sticanju tzv. “soft skills” kod studenata, kao što su komunikacione i socijalne veštine. I nama samima pomaže da budemo u toku sa najnovijim tehnološkim trendovima.

Činjenica je da živimo u dobu transformacije obrazovnog procesa, u kojoj novi trendovi i zahtevi prvo dolaze do onih koji se bave informacionim tehnologijama budući da je to oblast koja se i najbrže menja. Jedno od obeležja te transformacije svakako je i preplitanje formalnog i neformalnog obrazovanja, gde se bazično znanje stečeno na fakultetu konstantno nadograđuje kroz informisanje na blogovima, online kursevima i video tutorijalima. Toga su svesni i na Prirodno-matematičkom fakultetu.

Ovaj blog je upravo pokušaj prilagođavanja i podsećanje svima nama da je promena forme neizbežna. Naučiti studenta šta je “ispod haube” je glavni, ali ne i jedini zadatak fakulteta. U ovom formatu, akcenat nije na fundamentalnim ili čisto naučnim temama, već na samostalnom pronalaženju rešenja u poplavi tehnoloških i tehničkih novotarija. To je važna stavka u profesionalnom razvoju svakoga ko će se sutra baviti razvojem i primenom inovativnih softverskih rešenja i tehnologija.

Današnji studenti žele da rešavaju konkretne probleme i koriste aktuelne tehnologije. Oni imaju potrebu da budu prepoznati u globalnom prostoru i kao osobe, ali i kao profesionalci. Pisanje stručnih tekstova na aktuelne teme na osnovu sopstvenog iskustva u radu na konkretnim zadacima je odličan put u tom smeru.

Blog  nije jedina aktivnost na fakultetu u kojoj su uključeni profesori i studenti. Nastavnici i asistenti sa departmana Prirodno matematičkog fakulteta  učestvuju u svim nivoima IT školovanja. Saradnici pomažu pri radu sa učenicima specijalizovanih odeljenja za matematiku i informatiku u Prvoj kragujevačkoj gimnaziji, pa su tako nedavno  sa đacima praktično izveli MITM napad u bezbednim laboratorijskim uslovima i proučili mere zaštite.