EIT Raw Materials, ogranak Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju u polju ruda i industrijskih sirovina poziva sve inovatore na Booster poziv za startape i mala i srednja preduzeća.

Imate startap, malo ili srednje preduzeće koje nudi inovativna rešenja koja bi pomogla u sektoru za rude i minerale? Prijavite se za Raw Materials Booster program da biste dobili finansijsku podršku i pristup partnerskoj mreži EIT Raw Materials kako biste proširili svoje poslovanje.

RM Booster program pruža podršku novoosnovanim preduzećima i malim i srednjim preduzećima u razvoju inovativnih proizvoda i usluga koji mogu uticati na poboljšanje sektora sirovina ili koristiti njihovim partnerima. Osim finansiranja i prilagođenih usluga, odabrani timovi će dobiti pristup partnerskoj mreži EIT Raw Materials i imati prilike da validiraju i testiraju svoj proizvod u industriji.

Tematski okviri

-Istraživanje i procena resursa sirovina-mašina za preradu minerala

-Povećana efikasnost resursa u mineralnim i metalurškim procesima

-Recikliranje i optimizacija sistema za proizvode koji se više ne koriste

-Alternative kritičnih i otrovnih materijala u proizvodima za optimalne performanse

-Dizajn proizvoda i usluga za cirkularnu ekonomiju

-Rudarstvo u izazovnim okruženjima

Visoko su cenjena inovativna rešenja zasnovana na veštačkoj inteligenciji, mašinskom učenju, virtualnoj stvarnosti itd.

Takođe, jedno od sekundarnih grana i oblasti u kojima se može naći rešenje jesu drživi materijali za buduću mobilnost (materijali za elektrifikaciju kao što su baterije, gorivne ćelije, magneti; materijali za lagani dizajn, uključujući čelike, legure obojenih metala, kompozite, multimaterijal); sirovine i cirkularna društva (novi održivi poslovni modeli kao što su ponovna upotreba, popravak, prerada).

Prijave

Zainteresovani timovi se mogu prijaviti na program gde mogu dodatno da uče o poslovnom razvoju, rade sa mentorima, imaju prilike da validiraju i testiraju svoj proizvod u industriji i osvoje vredne nagrade. 

Rok  za prijavu je 23. oktobra putem linka.

Za sva dodatna pitanja o samom programu i prijavama, možete nas kontaktirati na preduzetnistvo@startit.rs