Otvorene su prijave za prvi Lift Off — mentorski program namenjen fullstack i backend developerima u povoju

Prijave za mentroski program su otvorene do 9. marta.

Postoji mnogo polja na kojima bi domaća IT zajednica mogla da se unapredi i da samim tim postane bolje mesto za sve njene članove. Stoga je organizovan potpuno besplatan mentorski program Lift Off sa idejom da se pruži pomoć mladim softverskim inženjerima da ubrzaju svoje karijere. Kroz desetonedeljni program, učesnici ce imati priliku da u saradnji sa mentorom rade na sticanju veština koje će im omogućiti da brže pređu put od početnika do profesionalca.

Ciljevi programa

Učesnici će se tokom trajanja programa susresti sa različitim praksama i pristupima razvoju softvera. Imaće priliku da savladaju, razumeju i nastave da koriste u praksi sledeće veštine i koncepte:

  • SOLID principe dizajniranja softvera
  • Test Driven Development
  • Agilan razvoj softvera, Continuous Integration/Continuous Delivery, refactoring i pair programming
  • Konstantno usavršavanje kroz coding dojo i razumevanje pojma technical excellence

Opis programa

Mentoring program će tokom deset nedelja stvoriti atmosferu za učenje i razvoj kako tehničkih, tako i netehničkih veština. Negovanjem oba aspekta, polaznici će dobiti jaku bazu na kojoj će moći dalje da grade svoje veštine, a samim tim i karijere. Tehničke teme koje će se obrađivati u toku programa obuhvataju: unit testing, TDD, CI/CD, refactoring, SOLID i agile software development. Tokom celog trajanja programa tehničke teme će se preplitati sa netehničkim, kao i praksama kroz praktikovanje pair programming-a, prezentovanje i diskusije.

Program će se odvijati u maloj grupi, do pet polaznika, u okviru koje ce postojati stalna komunikacija i zajednički rad, dok će mentor uvek biti na raspolaganju. Jednom nedeljno će biti organizovano okupljanje uživo na kome će biti obrađivana tema nedelje. Pored nedeljnih okupljanja polaznici i mentor će moći da komuniciraju na dnevnom nivou i na Slack-u.

Kome je program namenjen?

Lift Off je namenjen mladim softverskim inženjerima koji žele da se neprestano usavršavaju. Program će biti od najveće koristi backend i fullstack inženjerima, jer je fokus i sadržaj kursa usmeren na backend, dok same tehnologije koje polaznici koriste nisu direktno važne. Cilj je da se formira grupa polaznika sličnog nivoa znanja i iskustva, stoga je neophodno da polaznici imaju bar godinu dana iskustva na poziciji Backend ili Fullstack software inženjera i da su za to vreme radili u okviru tima. U obzir ulaze i freelancer-i koji imaju navedena iskustva.

Prednost će imati zaposleni inženjeri, jer tako imaju priliku da stvari koje uče u kontinuitetu, paralelno sa mentoring programom, probaju u svakodnevnom radu i time u potpunosti iskoriste potencijal programa, što naravno ne treba da spreči i nezaposlene da se prijave, kako će sve prijave biti razmotrene.

Format programa

Program je podeljen po nedeljama, gde svaka ima zasebnu temu koja se obrađuje. U toku svake sedmice biće održano jedno okupljanje u trajanju od dva sata. Takođe, polaznici će tokom kursa imati pristup Slack-u, kroz koji će na dnevnoj bazi moći da komuniciraju sa mentorima i drugim učesnicima, kao i da po potrebi organizuju online video okupljanja.

O organizatoru i mentorima

Inicijator programa i mentor je Filip Petrović, software inženjer i organizator Software Crafting Serbia zajednice, kome agilni razvoj softvera predstavlja prirodno okruženje. Filip je u toku karijere radio kao backend software inženjer u kompanijama različitim po veličini i organizaciji, gde je imao priliku da se susretne sa različitim modelima rada. Osim Filipa, u realizaciji programa će kao mentori i organizatori, učestovati i profesionalci iz drugih oblasti razvoja softvera.

Prijava

Program je besplatan i prijave su otvorene za sve zainteresovane koji se prepoznaju u gore navedenom opisu. Svi prijavljeni ce biti obavešteni o ishodu. Prijava će trajati do 9. marta, nakon čega će se sprovesti selekcija polaznika.

Nakon selekcije, sa polaznicima će biti precizirani termini okupljanja u beogradskom Startit Centru i dalji program rada. Od polaznika se očekuje da će koristiti svoje računare sa podešenim razvojnim okruženjima koja će naknadno biti precizirana.

Predstavljamo poslodavca
3lateral-logo-1.png

3Lateral

Multidisciplinary team creating digital excellence

3Lateral develops innovative technologies enabling digitization of human motion and appearance at unprecedented level of realism. Our mission is to evolve through exploring abstract landscapes of art and science, exciting new technologies and, most importantly, through nurturing continuous multi-disciplinary communication and company values among our team members.

Uroš Nedeljković

Unesite termine za pretragu