Otvorene prijave za obuku o primeni poreskih podsticaja za ulaganja u inovativne delatnosti

Učesnici će imati priliku da se upoznaju sa poreskim podsticajima koji su uvedeni u poreski sistem Republike Srbije, a koji su predviđeni za inovativne industrije, kao i mogućnostima korišćenja podsticaja u poslovanju.

Tanja Marin - 21. Novembar, 2019.

U petak, 29. novembra, u 9 časova u prostorijama Nordeus Hub-a biće održana obuka o primeni poreskih podsticaja iz Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Konkretno, radi se poreskim podsticajima za ulaganja u inovativne delatnosti.

Poreski stručnjaci iz revizorsko-konsultantske kuće Deloitte će sprovesti učesnike kroz uslove propisane za primenu ovih podsticaja, praktične primere i potencijalne izazove koje mogu očekivati u njihovoj primeni. Učesnici će imati na raspolaganju materijale koji detaljno razrađuju strukturu zakonskih odredaba i primere u kojima se one primenjuju.

Organizacija Digitalna Srbija zajedno sa USAID-om radi na Projektu saradnje za ekonomski razvoj (engl. Cooperation for Growth Project – CFG) i u okviru ovog projekta sprovodi obuke o primeni poreskih podsticaja.

Agenda

Na interaktivnoj prezentaciji učesnici će imati priliku da se upoznaju sa poreskim podsticajima koji su uvedeni u poreski sistem Republike Srbije, a koji su predviđeni za inovativne industrije, kao i mogućnostima korišćenja podsticaja u poslovanju. Pored toga, predavači će govoriti o mogućnostima primene poreskih podsticaja na postojeće poslovne modele u industriji znanja.

Prijava

Obuka će biti održana 29. novembra u prostorijama Nordeus Hub-a (Bulevar Milutina Milankovića 11a). Obuka je besplatna i otvorena za sve učesnike koji se prijave putem formulara na ovom linku.

Svi zainteresovani učesnici imaju mogućnost da u formi za prijavu naglase koja su to pitanja koja ih posebno interesuju u vezi sa primenom poreskih podsticaja, kako bi predavači mogli da na njih pripreme odgovore za sprovođenje obuke.