Otvorene prijave za obuku o primeni poreskih podsticaja za ulaganja u inovativne delatnosti

Učesnici će imati priliku da se upoznaju sa poreskim podsticajima koji su uvedeni u poreski sistem Republike Srbije, a koji su predviđeni za inovativne industrije, kao i mogućnostima korišćenja podsticaja u poslovanju.

U petak, 29. novembra, u 9 časova u prostorijama Nordeus Hub-a biće održana obuka o primeni poreskih podsticaja iz Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Konkretno, radi se poreskim podsticajima za ulaganja u inovativne delatnosti.

Poreski stručnjaci iz revizorsko-konsultantske kuće Deloitte će sprovesti učesnike kroz uslove propisane za primenu ovih podsticaja, praktične primere i potencijalne izazove koje mogu očekivati u njihovoj primeni. Učesnici će imati na raspolaganju materijale koji detaljno razrađuju strukturu zakonskih odredaba i primere u kojima se one primenjuju.

Organizacija Digitalna Srbija zajedno sa USAID-om radi na Projektu saradnje za ekonomski razvoj (engl. Cooperation for Growth Project – CFG) i u okviru ovog projekta sprovodi obuke o primeni poreskih podsticaja.

Agenda

 • 9:00 — 9:30 — Dolazak i registracija učesnika
 • 9:30 — 9:45 — Uvod — predstavljanje novouvedenih poreskih podsticaja i njihov cilj
 • 9:45 — 10:45 — Podsticaj za investitore (član 50j Zakona o porezu na dobit pravnih lica)
  • Predstavljanje odredbi člana 50j Zakona o porezu na dobit pravnih lica, njihovog cilja i smisla
  • Razumevanje odredbi pravilnika uz član 50j Zakona o porezu na dobit pravnih lica, kao i formalnih zahteva koji su postavljeni kao preduslov za primenu podsticaja
 • 10:45 — 11:30 — Pitanja učesnika (u nastavku su izložena neka od pitanja koja će predavači izlagati)
  • Koje uslove investitori treba da ispune da bi se kvalifikovali za korišćenje podsticaja?
  • Koja društva se smatraju startap društvima za potrebe primene podsticaja?
  • Koliki iznos poreskog kredita se može koristiti po svakom izvršenom ulaganju, i koliki je maksimalan iznos poreskog kredita koji se može koristiti u jednom poreskom periodu?
  • U kom vremenskom periodu je moguće iskoristiti ostvareno pravo na poreski kredit?
  • Koja dokumentacija se prilaže uz poreski bilans, u slučaju korišćenja podsticaja?

Na interaktivnoj prezentaciji učesnici će imati priliku da se upoznaju sa poreskim podsticajima koji su uvedeni u poreski sistem Republike Srbije, a koji su predviđeni za inovativne industrije, kao i mogućnostima korišćenja podsticaja u poslovanju. Pored toga, predavači će govoriti o mogućnostima primene poreskih podsticaja na postojeće poslovne modele u industriji znanja.

Prijava

Obuka će biti održana 29. novembra u prostorijama Nordeus Hub-a (Bulevar Milutina Milankovića 11a). Obuka je besplatna i otvorena za sve učesnike koji se prijave putem formulara na ovom linku.

Svi zainteresovani učesnici imaju mogućnost da u formi za prijavu naglase koja su to pitanja koja ih posebno interesuju u vezi sa primenom poreskih podsticaja, kako bi predavači mogli da na njih pripreme odgovore za sprovođenje obuke.

Predstavljamo poslodavca
Telesign_logo-1-1.jpg

TeleSign

Connect & Protect Online Experiences

TeleSign povezuje i štiti svoje korisnike uz pomoć sofisticiranih rešenja za utvrđivanje i proveru identiteta internet korisnika. Uz pomoć API, koji omogućuje samu komunikaciju, registraciju korisnika i data insight, mi smo u mogućnosti da rešimo svakodnevne izazove koje naši korisnici imaju povezujući tako njihovu poslovnu stranu sa složenom stranom globalnih telekomunikacija.

Tanja Marin

 • Šta ti je na umu?
  Dodaj komentar · Pravila diskusije

 • Unesite termine za pretragu