RIS Policy Council je savetodavno telo osnovano 2019. godine sa ciljem podržavanja dijaloga između zemalja koje pripadaju RIS regionu kako bi se doprinelo unapređenju EIT Food instrumenata i projekata kao i promociji vezanoj za državne institucije i ostale interesne grupe.

Zemlje članice RIS regiona: Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Grčka, Mađarska, Italija, Letonija, Litvanija, Poljska, Portugal, Rumunija, Srbija, Slovačka, Slovenija, Španija i Turska.

Kome je namenjen?

Poziv je namenjen stručnjacima iz oblasti ishrane i poljoprivrede koji dolaze iz zemalja članica RIS regiona.

Prijava

Rok za prijave je 26. avgust 2021.

Više informacija o samom pozivu, uslovima i načinu prijave, može se pronaći ovde.