Nakon što je dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Rade Doroslovački za Startit Dnevnik demantovao da je finansijski oštetio fakultet, za šta se tereti u krivičnoj prijavi, profesor tog fakulteta Ilija Tanackov, kao jedan od zaposlenih u čije je ime prijava podneta, odlučio je da na te navode odgovori za Startit Dnevnik. 

Profesorov tekst prenosimo u celosti.  

Aktuelni dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu je davnih osamdesetih odbranio doktorsku disertaciju koja se u osnovi bavila „kombinatorikom rečima”. Međutim, izgleda da do danas nije ustanovio da iz određenog skupa slova pojedine reči ne predstavljaju smislenu permutaciju. Izgovorene reči nisu samo puki matematički objekat i one se ne mogu relativizovati. Pažljivim čitanjem odgovora aktuelnog dekana može se uočiti njegova retka sposobnost – on je rezistentan na sadržaje prenetih poruka. Možda je to delom i profesionalna deformacija. Mada, poreklo ove rezistentnosti može da  proistekne iz davno dokazanog stava čuvenog filozofa Imanuela Kanta – znanje bez morala je bezvredno i ne doprinosi razvoju.  

Prve objavljene informacije o stanju na FTN-u u članku tabloida Alo! su doživele plasman u štampanoj formi. Elektronskom članku senzacionalističkog naslova „Dekan ojadio fakultet za 7.5 miliona evra“ je posle svega dva sata blokiran pristup putem interneta. Ko, kako i zašto je blokirao, sa lakoćom se može ustanoviti po press clipping-u. U odnosu na inicijalni tekst i još neke naknadne izjave, u demantima na je očigledna izmena stavova dekana prof. dr Radeta Doroslovačkog. Iako su još u formi dezinformacija, njegovi stavovi će ipak u konačnom gravitirati elementima iz krivične prijave. Činjenice su neumitne.

Sve zainteresovane čitaoce upućujem prvo na sajt Agencije za privredne registre. Po dostupnim podacima, Institut za ispitivanje medicinske opreme – IZIMO (matični broj 20577894, PIB 106323454) je osnovan 2009 godine. Rade Doroslovački je bio jedan od osnivača sa udelom od 40 odsto. Zahvaljujući njemu, prva adresa sedišta IZIMO-a je bila Trg Dositeja Obradovića 6. Ova Adresa je jedinstvena adresa Fakulteta tehničkih nauka! Identične adrese zahtevaju ugovoreno regulisanje odnosa: IZIMO plaća zakupninu prostora FTN-a.

Doroslovački je u demantima  izneo da u vreme stupanja na funkciju dekana Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu dana 1. oktobra 2012. godine „nije imao vlasnički udeo u IZIMO-u“. Ta njegova izjava je polu-tačna, a poluistine su opasnije od laži! Izostavio je da iznese  nastavak do istine koja je javno dostupna na sajtu APR-a. Tamo u delu „Odluke registratora“ za 2012 godinu, rešenjem BD22085/2012 je preneo svoj udeo vlasništva na kćerku Kseniju Doroslovački. E sad, u smislu Zakona Agencije za borbu protiv korupcije, jasno je navedeno da povezano lice – kćerka, koja je zaposlena u privrednom subjektu kojim upravlja otac, ne sme da ima udeo vlasništva veći od tri odsto u privrednom društvu koje koristi prostorije privrednog subjekta. Jednostavan primer sukoba privatnih i javnih interesa.       

 Doroslovački je u demantima izneo i „da navedeni Institut ne koristi prostorije Fakulteta tehničkih nauka“. I to je poluistina. Brže-bolje, kada je istraga krenula, IZIMO je 25. 11. 2020. (pre dva meseca) promenio adresu sedišta. Na navedenoj internet strani u delu „Odluke registratora” za 2020 godinu, rešenjem BD 87124/2020 je komplementarno dokazano da je preko 10 godina, i to najviše tokom uzastopnih mandata dekana Doroslovačkog, sedište IZIMO-a bilo na FTN-u.    

Doroslovački je izneo „da FTN nema evidentiranih potraživanja ni dugovanja prema Institutu”. I ta izjava je polu-tačna. FTN nema dugovanja prema IZIMO-u, to je sigurno. Međutim, da li ima potraživanja, to će zbog podnete krivične prijave utvrditi istražni organi. Po izveštajima finansijske službe FTN-a, IZIMO nije plaćao ugovorenu zakupninu. Međutim, Ugovor koji pokriva jedan deo osmogodišnjeg perioda vladavine dekana je dostavljen tužilaštvu i istražnim organima. Ovaj Ugovor reguliše odnose između FTN-a i IZIMO-a i deo je priloga krivične prijave. Za preostali period nije dostavljen analogni ugovor. Šta ako je IZIMO koristio prostorije FTN-a bez propisanog Ugovora? U tom slučaju IZIMO zaista nije bio dužan da plaća zakupninu voljom aktuelnog dekana, a u korist njegove kćerke. To jeste problem – ali dekanov. Posebno će biti problem objasniti otkuda IZIMO-u višegodišnji uzastopni višemilionski gubici. I ova činjenica je dostupna i javna na već navedenoj internet adresi APR-a. U drugom kontekstu isto pitanje: ko je i kako iscrpljivao finansijske kapacitete FTN-a preko 10 odsto udela, koliko je fakultet imao u vlasničkoj strukturi IZIMO-a?

A što se tiče numeričkih vrednosti koje iznosi dekan o stotinama miliona dinara na „saldu”… To je kao u dobrom vicu, kao kada Mujo i Haso razmatraju svoj kafanski račun i rezignirano konstatuju da nije njihov nego nekog „Salda”, s kojim, niti su jeli – niti su pili. Tako i ovog puta, poluistina opet! Možda FTN ima na podračunu 500 miliona dinara. Međutim, taj račun je sintetički i predstavlja sumu računa mnogobrojnih departmana FTN-a. A te pare imaju strogo propisanu i višestruku namenu koju regulišu Ugovori. Zbog toga, dekan tim parama ne raspolaže po volji. „Saldo” nije njegov, mada mu nikada nije bilo jasno kako neko sme njemu nešto da zabrani dok je na funkciji dekana. Uostalom, medijska tema su bili višemilionski i uzastopni gubici iskazani na „završnim računima” FTN-a koji procesno obuhvataju jednogodišnji period poslovanja. E to je ono čime FTN raspolaže. Taj „Saldo”  interesuje zaposlene na FTN-u!

Nego, zašto se dekan u svojim demantima nije osvrnuo na izdašne, tj. prekomerne dekanske i prodekanske dodatke. Koji je način knjigovodstvenog razdvajanja i usmeravanja tih dodataka na lične radne naloge. Ako može, molio bih ga da nam opiše i tog „Salda”, koji kao u navedenom vicu ima virtuelnu egzistenciju. Možda je to nova lekcija iz aktuarske matematike koju radnici FTN-a treba da savladaju? Ili da nam dekan saopšti koliki je „saldo” redovne plate i ostalih primanja prof. dr Marijane Dukić Mijatović? Znamo mi šta je „saldo”, a znamo i ko je „Saldo” sa dugosilaznim akcentima u izgovoru!