Posle objave teksta Šta se dekanu FTN-a stavlja na teret krivičnom prijavom zaposlenih?, dekan je odgovorio na našu molbu za komentar. Odgovor prenosimo u celosti:

Pre svega, govori se o krivičnoj prijavi zaposlenih koja do dana današnjeg nije dostavljena dekanu, a u vezi sa objavljenim neistinitim navodima da je dekan “ojadio” Fakultet tehničkih nauka za 7,5 miliona evra i  račun Fakulteta doveo do višemilionskih gubitaka, navodimo tačne, javno dostupne podatke.

U skladu sa zakonom, novčana sredstva Fakulteta tehničkih nauka (FTN) se vode na podračunima Ministarstva finansija Uprava za trezor.

Saldo novčanih sredstava  FTN-a na dan 31.12.2012. godine iznosi 396.953.910,78 dinara.

Saldo novčanih sredstava FTN-a na dan 31.12.2020. godine iznosi 542.032.890,80 dinara.

Učešće sopstvenih prihoda u ukupnom prihodu FTN-a 2012. godine iznosio je 42,89%.

Učešće sopstvenih prihoda u ukupnom prihodu  FTN-a 2020. godine iznosi 37,54 %.

U vezi sa navodima  koji se odnose na Institut za ispitivanje medicinske opreme d.o.o. Novi Sad,  u vreme stupanja na funkciju dekana Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu dana 1. oktobra 2012. godine, nisam imao, niti imam, vlasnički udeo u tom privrednom društvu,  kao ni u bilo kom drugom privrednom subjektu.

Navedeni Institut ne koristi prostorije Fakulteta tehničkih nauka. Fakultet nema evidentiranih potraživanja ni dugovanja prema Institutu.

Ostali navodi iz članka dobiće svoj odgovor u odgovarajućem sudskom postupku koji ću pokrenuti.