DaFED je ovu godinu započeo pričajući o JavaScriptu. U sredu, 6. februara na 29. DaFEDu okupio se veliki broj posetilaca koji su kroz praktične primere mogli unaprediti svoje znanje o ovom programskom jeziku, kao i saznati više o Ember.js framework-u.

Svoja su iskustva i znanje sa publikom podelili Jovan Vidić, IT consultant u codecentric, i Dušan Petrović, CTO u novosadskoj firmi FSD.

Sa oko 10 godina iskustva u razvoju softvera, Jovan je, nakon uvodne reči organizatora, započeo prvi DaFED susret u 2015. podsećajući zašto je refaktorisanje JavaScript aplikacija uvek dobra praksa, i samim tim, kako bi razvoj softvera trebalo da izgleda.

U razvoju softvera je uvek potrebno pronaći balans između tehničkih poboljšanja i stabilnosti sistema sa jedne strane i biznis zahteva sa druge. Ukoliko zanemarimo jedne ili druge, veća je šansa da će kompanija, proizvod ili projekat da propadnu, nego da se dobije očekivano.

Iako pisanje nove aplikacije može izgledati kao (prividno) bolje rešenje, refaktorisanje na prvom mestu ne dozvoljava da se izrada novih funckionalnosti zaustavi, već da se ukupno vreme za izradu smanjuje (što može biti i nekoliko godina), čineći kod lakšim za čitanje i manje zahtevnim za menjanje. Isto tako,

Kvalitetno napisan kod i konstantno refaktorisanje vode ka većem zadovoljstvu članova tima.

Jovan je na konkretnom primeru pokazao kako pristupiti refaktorisanju, i kroz pet verzija koda, kako se može smanjiti komleksnost, a samim tim i mogućnost nastanka nenamernih grešaka.

Ukoliko niste bili u mogućnosti da prisustvujete, pogledajte Jovanovo predavanje Refaktorisanje JavaScript aplikacija.

Dušan Petrović je kroz live coding pokazao kako kreirati Single Page aplikaciju uz pomoć Ember.js framework-a.

U velikom broju situacija ono što je presudno za uspešno realizovan projekat je framework. Od frameworka-a koji izaberete zavisi da li će se projekat završiti u predviđenom roku, da li će se rezultat postići u očekivanom vremenu i kako i koliko će taj projekat biti održiv u budućnosti.

Zašto izbarati Ember.js?

Pored toga što su korisnici Yahoo!, ZenDesk i Groupon, Dušan je na praktičnom primeru pokazao prednosti ovog framework-a, kao što je ugrađen URL/history management, Runloop koncept, sistem za automatsko uklanjanje nepotrebnih objekata iz memorije, kao i, samim tim što praktikuje konvenciju umesto konfiguracije, umesto pisanja opšteg koda, Ember.js automatski kreira sve što je potrebno, čineći rad mnogo lakšim i bržim.

JavaScript je potpun i veoma moćan programski jezik. Međutim, loša praksa u programiranju je veoma česta. Ember.js programere “usmerava” da rade na pravi način i izbegavaju loše prakse.

Pogledajte Dušanovo predavanje i kako izgleda kreiranje Single Page aplikacije uz pomoć Ember.js framework-a.


Februarski DaFED podržali su  Vega IT Sourcing, codecentric i Codeplicity.