NBS zvanično: Od 1. oktobra nema više pečata u bankama

U cilju poboljšanja poslovnih uslova u zemlji, NBS je usvojila nove akte koji podcrtavaju da pečat nije potreban za overu platnih naloga.

Sanja Vatić - 8. Septembar, 2017.

Narodna banka Srbije, danas je usvojila izmene podzakonskih akata koji se tiču platnog prometa, čime su precizirane odredbe vezane za neobaveznost upotrebe pečata privrednih subjekata. Ova odluka se nadovezuje na Zakon o platnim uslugama iz 2014. godine, kojim je ukinuta obavezna upotreba pečata.

Od tada se u praksi nije dosledno primenjivlo pravilo, jer su banke i dalje često koristile rešenja koja su od privrednika zahtevala da koriste pečat. Odnosno, novim aktima je bankama onemogućeno da odbiju pružanje platnih usuga ako klijent ne želi da koristi pečat.

Za privredne subjekte to znači da će ukoliko od 1. oktobra svojoj banci predaju pismeni zahtev u kom traže da više ne koriste pečat, ona morati da im bez aneksiranja ugovora obezbedi overu platnih naloga bez potrebe za pečatiranjem.

Za one koji od narednog meseca budu otvarali račune u bankama, nova pravila će važiti automatski. Odnosno, kako piše u saopštenju Vlade, oni neće biti u obavezi da overavaju zahtev za otvaranje računa, karton deponovanih potpisa, naloge za platni promet, menice i druga dokumenta koja se odnose na platni promet.