Najbitniji resurs kompanija za vreme pandemije? Ljudi, navodi McKinsey

Prenosimo rezultate istraživanja konsultantske kuće vezane za važnost talenta u doba pandemije.

Zaposleni su jedan od najbitnijih resursa svake kompanije. Kao i u mnogim drugim oblastima, pandemija COVID-19 je ubrzala neke od trendova i primorala HR departmane da se prilagode. Međutim, ova kriza je takođe otvorila nove mogućnosti da kompanije kreiraju strategije za privlačenje i zadržavanje zaposlenih u periodu nakon pandemije, i na taj način se diferenciraju od konkurencije.

Konsalting kompanija McKinsey je sprovela istraživanje koje za cilj ima da prikaže u kojim oblastima HR-a kompanije planiraju da ulože najviše, i na koji način da to isplaniraju. U istraživanjanju je učestvovalo 190 izvršnih direktora iz različitih industrija, a ono je obuhvatilo pet osnovnih aktivnosti ljudskih resursa: regrutovanje novih talenata, učenje i razvoj zaposlenih, nagrađivanje zaposlenih, iskustvo klijenata i korisnika, i planiranje i izmene rada zaposlenih.

Istraživanje je pokazalo da će u narednih godinu dana regrutovanje novih talenata imati najniži prioritet, dok će se ulagati u planiranje i izmene u radu zaposlenih.

Kako pandemija utiče na rad HR departmana

S obzirom na trenutnu situaciju, HR departmani će pronalaziti nove načine da se povežu sa talentovanim ljudima, na primer putem raznih onlajn platformi, a ovaj trend bi mogao da ostane aktuelan i nakon pandemije. Zapošljavanje za stalno će biti smanjeno u narednom periodu, ali se očekuje da će se zapošljavanje sa privremenim ugovorima brže obnoviti. Takođe, primećen je skok u broju onlajn frilensera, pogotvo u softverskoj industriji, kao i potražnja za digitalnim veštinama.

Što se tiče učenja i razvoja zaposlenih, kompanije su izjavile da planiraju da ulože u obuke zaposlenih kako bi se što bolje prilagodili novim uslovima rada. Neke od bitnih veština tokom, i nakon pandemije, su menadžment u doba krize i virtualni rad timova, kao i specifične veštine potrebne da bi se određeni posao uspešno obavljao i onlajn.

Pohvale i nagrađivanje zaposlenih je uvek važno, ali je još važnije u situaciji kakva je sada, kada se radi od kuće. Stoga, bitno je da je feedback konstantan i jasan, kako bi zaposleni znali da li su na pravom putu ka cilju, ali i da bi bili dodatno motivisani.

Jedna od najvećnih promena koje je pandemija donela je svakodnevno iskustvo zaposlenih u firmi. Za virtuelne radnike, socijalni aspekt više ne postoji, već je zamenjen telefonskim i video pozivima. Kao rezultat toga, bitno je da se uspostave nove norme i pravila, koje će odgovarati individualnim potrebama svake kompanije.

Veoma je važno da organizacije identifikuju najbitnije pozicije i veštine za uspeh tokom, a i nakon pandemije, i da na osnovu toga planira na koji način može da ih dopuni. Čak 76 odsto ispitanika je izjavilo da će u narednih godinu dana uložiti isti ili veći iznos u ove svrhe.

Predstavljamo poslodavca
Zuehlke-mini-1.jpg

Zuhlke

Join our house of engineering

We inspire our customers and turn their visions and ideas into real-life results, applying cross-industry experience and our extensive expertise in business and technology. We combine our knowledge of engineering and IT, opening up new paths for our clients and implementing our projects quickly and reliably. We take responsibility for the products, services, and business models of the digital future.

Isidora Knežević

Unesite termine za pretragu