Zaposleni su jedan od najbitnijih resursa svake kompanije. Kao i u mnogim drugim oblastima, pandemija COVID-19 je ubrzala neke od trendova i primorala HR departmane da se prilagode. Međutim, ova kriza je takođe otvorila nove mogućnosti da kompanije kreiraju strategije za privlačenje i zadržavanje zaposlenih u periodu nakon pandemije, i na taj način se diferenciraju od konkurencije.

Konsalting kompanija McKinsey je sprovela istraživanje koje za cilj ima da prikaže u kojim oblastima HR-a kompanije planiraju da ulože najviše, i na koji način da to isplaniraju. U istraživanjanju je učestvovalo 190 izvršnih direktora iz različitih industrija, a ono je obuhvatilo pet osnovnih aktivnosti ljudskih resursa: regrutovanje novih talenata, učenje i razvoj zaposlenih, nagrađivanje zaposlenih, iskustvo klijenata i korisnika, i planiranje i izmene rada zaposlenih.

Istraživanje je pokazalo da će u narednih godinu dana regrutovanje novih talenata imati najniži prioritet, dok će se ulagati u planiranje i izmene u radu zaposlenih.

Kako pandemija utiče na rad HR departmana

S obzirom na trenutnu situaciju, HR departmani će pronalaziti nove načine da se povežu sa talentovanim ljudima, na primer putem raznih onlajn platformi, a ovaj trend bi mogao da ostane aktuelan i nakon pandemije. Zapošljavanje za stalno će biti smanjeno u narednom periodu, ali se očekuje da će se zapošljavanje sa privremenim ugovorima brže obnoviti. Takođe, primećen je skok u broju onlajn frilensera, pogotvo u softverskoj industriji, kao i potražnja za digitalnim veštinama.

Što se tiče učenja i razvoja zaposlenih, kompanije su izjavile da planiraju da ulože u obuke zaposlenih kako bi se što bolje prilagodili novim uslovima rada. Neke od bitnih veština tokom, i nakon pandemije, su menadžment u doba krize i virtualni rad timova, kao i specifične veštine potrebne da bi se određeni posao uspešno obavljao i onlajn.

Pohvale i nagrađivanje zaposlenih je uvek važno, ali je još važnije u situaciji kakva je sada, kada se radi od kuće. Stoga, bitno je da je feedback konstantan i jasan, kako bi zaposleni znali da li su na pravom putu ka cilju, ali i da bi bili dodatno motivisani.

Jedna od najvećnih promena koje je pandemija donela je svakodnevno iskustvo zaposlenih u firmi. Za virtuelne radnike, socijalni aspekt više ne postoji, već je zamenjen telefonskim i video pozivima. Kao rezultat toga, bitno je da se uspostave nove norme i pravila, koje će odgovarati individualnim potrebama svake kompanije.

Veoma je važno da organizacije identifikuju najbitnije pozicije i veštine za uspeh tokom, a i nakon pandemije, i da na osnovu toga planira na koji način može da ih dopuni. Čak 76 odsto ispitanika je izjavilo da će u narednih godinu dana uložiti isti ili veći iznos u ove svrhe.