Potražnja za softverskim proizvodima u “oblaku” primećuje se i u industriji autonomnih vozila, pa stiže i vest da je Microsoft ušao u partnerstvo sa Cruise-om, nezavisnim delom kompanije General Motors koji se bavi autonomnim vozilima, kako bi ubrzali komercijalizaciju ove vrste automobila. Pored investicije u obliku novca, Cruise će za svoje usluge autonomne vožnje, koje tek treba da pokrene, koristiti Microsoft-ovu platformu za računarstvo u “oblaku” Azure. Pored Microsofta, Honda i General Motors su takođe bili među investitorima koji su zajedno uložili oko 2 milijarde dolara u Cruise. 

Svakoj kompaniji koja želi da komercijalizuje svoja autonomna vozila potreban je dobar softver za računarstvo u “oblaku”, a on predstavlja jedan od najvećih troškova. Ovaj dogovor donosi benefite za obe kompanije. Cruise će plaćati niže cene usluga u oblaku, a Microsoft će moći da testira neke od svojih najmodernijih sistema potrebnih za kombinovanje mašinskog učenja i robotike – poput autonomnih vozila. 

Autonomna vozila će se u velikoj meri oslanjati na računarstvo u oblaku kako bi bili u mogućnosti da komuniciraju sa drugim vozilima i uređajima. Količina podataka koju će autonomna vozila prikupljati i obrađivati zahtevaće ogromnu količinu sigurnog prostora za skladištenje koji samo “oblak” može da pruži. Dakle, moguće je da ćemo u narednom periodu videti sve više strateških partnerstva između kompanija koje porizvode softvere za računarstvo u “oblaku” i komapnija koje se bave proizvodnjom autonomnih vozila.

Izvor: Tech Crunch