Prošle nedelje je ostvarena uspešna kvantna teleportacija kada su kineski naučnici preko optičkih vlakana uspeli da teleportuju objekat sa Zemlje na više od 480 kilometara udaljen satelit „Micius”. U roku od 32 dana u svemir su poslali na milione fotona i ostvarili teleportaciju u 911 slučajeva.

Kako Guaridan objašnjava, kvantno zaplitanje omogućava simultano generisanim česticama da dele isto kvantno stanje čak i ako su fizički udaljene. Zahvaljujući ovome ostvaruje se kvantna teleportacija — prenos informacija sa jedne uparene čestice na drugu, a pri tome se uvodi i treća čestica koja se upliće s jednom od onih iz originalnog para tako da njen par preuzima stanje treće čestice.

Uspešno izvedena teleportacija je od posebnog značaja zato što veze fotona kod kvatnog zaplitanja slabe s povećanjem udaljenosti među njima, što predstavlja jednu od prepreka za razvijanje kvantne tehnologije.

Pored toga što su iz Kine uspeli da lansiraju svemiske pošiljke, Futurism prenosi da će od sledećeg meseca kineski grad Đinan biti hub za kvantni računar koji treba da boostuje prvu mrežu između Pekinga i Šangaja baziranu na kvantnim principima.

Kako se u kvantnom računarstvu informacije enkodiraju na osnovu kvantnih stanja čestica (što su 1 i 0, ali i verovatnoća tih stanja, tj. superpozicija) prenos je daleko sigurniji nego u klasičnom računarstvu. Mreže nastale na kvantnim principima nije moguće hakovati jer čak i ukoliko haker uspe da presretne enkriptovane podatke, on ne može da ih dešifruje zbog toga što se ključ za čitanje bira proizvoljno i šalje drugačijim kanalima. Pri takvom slanju svako kašnjenje se tumači kao ometanje sistema prenosa, pa će u slučaju Pekinga i Šangaja oba grada dobijati upozorenja.

Upravo iz ovog razloga Džo Fej, pomoćnik direktora Instituta kvantne tehnologije Đinan, kaže da im je u planu da mrežu koriste za nacionalnu odbranu, finansije, ali i druga područja, a ako se pokaže uspešna nadaju se da će biti korišćena širom Kine i sveta. Odnosno, kako Futurism dodaje, implementiranjem kvantne mreže Kina će postati prva zemlja koja će kvantnu tehnologiju uskoro koristiti i u komercijalne svrhe jer svoja dostignuća planira da prodaje i drugima.