Kako živeti zeleno i zdravo: radionica o održivosti i smanjenju otpada u domaćinstvu

Kako smanjiti rasipanje u domu optimizacijom pripreme hrane, eliminisati otpad primenom zero-waste praksi, i još toga.

Stefan Alidini
25/09/2023

Pridružite se našoj radionici da biste saznali kako možete da živite održivo i smanjite rasipanje resursa u domu optimizacijom pripreme hrane, i radite na eliminaciji otpada kroz učenje ključnih veština i zero-waste praksi.

Biće reči o tome kako pojedinci i porodice mogu da procene trenutne potrebe i analiziraju svoje trenutne prakse. Zajedno sa ekspertima radiće na tome da identifikuju nedostatke i nauče kako da pristupe dizajniranju održivijih uslova života korišćenjem održivih materijala ili prenamenom postojećih materijala, obradom i pripremom hrane, i još toga.

Kome je događaj namenjen?

Ovaj događaj je otvoren za entuzijaste u domenu održivosti i održivog života, ali i za sve one koji nemaju iskustva u ovoj oblasti, a želeli bi da saznaju nešto više o njoj. Za sve koji žele da bolje razumeju svoj uticaj na životnu sredinu i zainteresovani su da nauče o osnovnim tehnikama i najboljim praksama u vezi sa održivošću, pripremom hrane i dizajniranjem drugačijeg i ekološki svesnijeg načina života.

Šta očekivati?

U prvom segmentu radionice govorićemo o EIT Food-u, predstavićemo ključne ciljeve, aktivnosti, projekte, kako bismo pomogli da se podigne svest o strateškim prioritetima i mogućnostima ove organizacije.

Sama radionica će ilustrovati neke primere održivog života, i otvoriti diskusiju o ličnim navikama u vezi sa pripremanjem hrane i ispitati način stvaranja otpada kao i potencijal za njegovo smanjenje. U nizu interaktivnih vežbi, polaznici će kritički ispitati sopstvene navike pripreme hrane i raditi kao grupa na otkrivanju potencijalnih rešenja za primenu zero waste principa.

U drugom segmentu događaja, predavači će polaznicima pomoći da usavrše svoje ideje, postižući konkretniju i delotvorniju formu koju bi učesnici mogli primeniti u sopstvenim životima i na taj način ostvariti direktniji uticaj.

Osim zvaničnog programa, radionice će uključivati sesije umrežavanja i druge mogućnosti za negovanje veza i veza između učesnika i predavača, unapređenje kapaciteta i kompetencija koje je radionica pokrivala.

Kako se prijaviti

Događaj će biti održan 12. oktobra sa početkom u 16h, u Startit Centru Beograd (Savska 5).

Radionice su besplatne, ali je zbog ograničenih kapaciteta neophodno prijaviti se putem forme na ovom linku najkasnije do 10. oktobra u 23:59.

Detaljniji dnevni red i dalja uputstva biće dostavljeni učesnicima pre događaja.

Stefan Alidini

Objavio/la članak.

ponedeljak, 25. Septembar, 2023.

IT Industrija

🔥 Najčitanije