Juče je Vlada Slovenije donela odluku da sa dnevnog reda skine Strategiju Agencije za komunikacijske mreže i usluge (AKOS) o dodeli spektra frekvencija za 5G. Na ovaj način, zaustavljeno je uvođenje tehnologije u bivšu jugoslovensku republiku.

Zvanično obrazloženje je da se odlaže rasprava o odobrenju spektra frekvencija za 5G, dok se ne istraži uticaj njene radijacije na zdravlje ljudi i okolinu. Slovenački ministar javne uprave izjavio je da su pitanja o štetnosti 5G tehnologije legitimna.

Još ranije je isti ministar izjavio da je nemoguće doći do konačnog stava o štetnosti 5G mreže, jer on ne postoji ni na globalnom nivou. Pre nego što Slovenija donese konačnu odluku, neophodno je da se u praksi dokaže da 5G nije štetan. Ipak, dodao je da je 5G tehnologija budućnosti i da Slovenija ne može da ostane „usamljeno ostrvo” bez nje.

Pritisak javnosti pokrenuo ministre

Odluka u pravom antivakcinaškom duhu došla je posle zalaganja nekoliko jakih eko udruženja Slovenije. Njihov uticaj se pokazao kao dovoljno jak da Vlada uvaži njihov stav bez obzira na potencijalne pritiske korporativnih sektora i EU administracije.

Svemu ovome je prethodilo ono što može da se opiše samo kao prepucavanje između ministra javne uprave Slovenije i AKOS-a. Agencija je bila zadužena da napravi strategiju distribucije spektara frekvencija za 5G mrežu, ali je ona naišla na kritike Vlade.

Naime, ministar ih je optužio kako se uopšte nisu bavili zdravstvenim rizicima uvođenja nove tehnologije. Odgovor iz AKOS-a je bio kako od početka, pa čak ni posle prve verzije strategije, niko iz Vlade nije ni tražio od njih da se bave ovom temom. Sve dok nije došlo do pritiska javnosti. Šta više, agencija ne zapošljava eksperte u ovom polju, pa bi njihovo bavljenje zdravstvenim rizicima predstavljalo prekoračenje pravnih ovlašćenja.

Lažna vest da je Švajcarska zabranila uvođenje 5G

Početkom februara je Financial Times objavio kako je Švajcarska zabranila uvođenje 5G mreže na njenoj teritoriji, što su brojni mediji preneli. Međutim, ubrzo je stigao demant od švajcarske agencije za životnu sredinu. Oni su objasnili da se mere odnose samo na određene kantone i da su one zapravo samo preporuke kako da se nastavi sa uvođenjem 5G mreže, u skladu sa daljim istraživanjima.

Zvaničnici Swisscom-a, najveće telekomunikacione kompanije u Švajcarskoj, objasnili su i da su frekvencije na kojima radi 5G slične onima na kojima radi 4G, i da su ispitane u hiljadama studija. Takođe, napominju da Švajcarska ima 10 puta rigoroznije granice dozvoljene radijacije od preporuka Svetske zdravstvene organizacije, gde po njima i nastaje problem.

EU je postavila rok do 30. juna 2020. godine da članice dozvole upotrebu frekventnog opsega od 700 MHz za wireless. Međutim, države ne mogu da implementiraju ovu odluku ukoliko susedne zemlje ne učine isto. Dok je u Sloveniji ovaj opseg „manje-više čist”, Hrvatska, Italija i Mađarska su najavile da neće moći da obezbede ove frekvencije do isteka roka.

Samim tim ni Slovenija ne bi mogla da ispoštuje zahtev, a sada je doneta odluka i da odlože čitavu raspravu.