Kako je Slovenija pod pritiskom zaustavila uvođenje 5G mreže?

Zvanično obrazloženje je da se rasprava odlaže dok se ne istraži uticaj tehnologije na zdravlje ljudi i okolinu.

Marko Marković
05/03/2020
slovenija bled

Juče je Vlada Slovenije donela odluku da sa dnevnog reda skine Strategiju Agencije za komunikacijske mreže i usluge (AKOS) o dodeli spektra frekvencija za 5G. Na ovaj način, zaustavljeno je uvođenje tehnologije u bivšu jugoslovensku republiku.

Zvanično obrazloženje je da se odlaže rasprava o odobrenju spektra frekvencija za 5G, dok se ne istraži uticaj njene radijacije na zdravlje ljudi i okolinu. Slovenački ministar javne uprave izjavio je da su pitanja o štetnosti 5G tehnologije legitimna.

Još ranije je isti ministar izjavio da je nemoguće doći do konačnog stava o štetnosti 5G mreže, jer on ne postoji ni na globalnom nivou. Pre nego što Slovenija donese konačnu odluku, neophodno je da se u praksi dokaže da 5G nije štetan. Ipak, dodao je da je 5G tehnologija budućnosti i da Slovenija ne može da ostane „usamljeno ostrvo” bez nje.

Pritisak javnosti pokrenuo ministre

Odluka u pravom antivakcinaškom duhu došla je posle zalaganja nekoliko jakih eko udruženja Slovenije. Njihov uticaj se pokazao kao dovoljno jak da Vlada uvaži njihov stav bez obzira na potencijalne pritiske korporativnih sektora i EU administracije.

Svemu ovome je prethodilo ono što može da se opiše samo kao prepucavanje između ministra javne uprave Slovenije i AKOS-a. Agencija je bila zadužena da napravi strategiju distribucije spektara frekvencija za 5G mrežu, ali je ona naišla na kritike Vlade.

Naime, ministar ih je optužio kako se uopšte nisu bavili zdravstvenim rizicima uvođenja nove tehnologije. Odgovor iz AKOS-a je bio kako od početka, pa čak ni posle prve verzije strategije, niko iz Vlade nije ni tražio od njih da se bave ovom temom. Sve dok nije došlo do pritiska javnosti. Šta više, agencija ne zapošljava eksperte u ovom polju, pa bi njihovo bavljenje zdravstvenim rizicima predstavljalo prekoračenje pravnih ovlašćenja.

Lažna vest da je Švajcarska zabranila uvođenje 5G

Početkom februara je Financial Times objavio kako je Švajcarska zabranila uvođenje 5G mreže na njenoj teritoriji, što su brojni mediji preneli. Međutim, ubrzo je stigao demant od švajcarske agencije za životnu sredinu. Oni su objasnili da se mere odnose samo na određene kantone i da su one zapravo samo preporuke kako da se nastavi sa uvođenjem 5G mreže, u skladu sa daljim istraživanjima.

Zvaničnici Swisscom-a, najveće telekomunikacione kompanije u Švajcarskoj, objasnili su i da su frekvencije na kojima radi 5G slične onima na kojima radi 4G, i da su ispitane u hiljadama studija. Takođe, napominju da Švajcarska ima 10 puta rigoroznije granice dozvoljene radijacije od preporuka Svetske zdravstvene organizacije, gde po njima i nastaje problem.

EU je postavila rok do 30. juna 2020. godine da članice dozvole upotrebu frekventnog opsega od 700 MHz za wireless. Međutim, države ne mogu da implementiraju ovu odluku ukoliko susedne zemlje ne učine isto. Dok je u Sloveniji ovaj opseg „manje-više čist”, Hrvatska, Italija i Mađarska su najavile da neće moći da obezbede ove frekvencije do isteka roka.

Samim tim ni Slovenija ne bi mogla da ispoštuje zahtev, a sada je doneta odluka i da odlože čitavu raspravu.

Marko Marković

Objavio/la članak.

četvrtak, 5. Mart, 2020.

IT Industrija

🔥 Najčitanije

Predrag Anđelković

sreda, 29. April, 2020.

Gospodine Boško, ako niste ekonomski zaiteresovani za ovu stvar pa stvari tako formulišete, da li je moguće, da ste čak i zdavstveni radnik, da tvrdite da od RF zračenja do sada nije utvrđen bilo kakvog obolenja usled uticaja zračenja mobilne telefonije, posebno govorim o Antena G4 i ostalih opsega, s obzirom da jedna sektorska antena mahom ima integrisan rad i na G3 i G2 opsegu. Ja ću samo da istaknem moju situaciju, da od kada je preko puta mog stana u Pančevu, na odstojanju od fasade mog stana na tačno 22,5m u istom nivou mog stana. Prve probleme smo imali sa ugradnjom ove antene tako, što nam više nije bilo moguće da u toku dana imamo normalan prijem tv signala preko sobne antene, koja je bil udaljena od prozora ka tornju mobilne telefonije pa smo antenu povukli skroz duboko unutar prostorij, potpuno odvojenu od prozora, pa je prijem TV signala bio nekako bolji. U isto vreme sam u sobi koja je još 1.5m udaljenija, znači 24m od ove antene usmerene u pravcu našeg stana (mereno profesionalnim laserskim daljinometrom), u toku dana prvi put imao bolove u glavi bukvalno iz pravca emisione antene, što sam ubrzo shvatio da se dešava samo kad mi je podignuta aluminijumska roletna. Dakle do tada nikada nisam imao probleme sa glavoboljom, a i sad ih nemam ako mi nije dignuta roletna na prozoru koji je usmeren ka anteni. Telenor koji je vlasnik antene je na moj zahtev da antenu izmeste ili urade bilo šta da se ova antena ne nalazi tako usmerena, jer ne znam kako je uopšte dozvoljeno da na takvoj bilizini imaju usmerene ovu antenu, predložio da pošalju akreditovanu laboratoriju da izvrši merenje u mom stanu, sve priče o jasno izraženim bolovima u glavi nije ni pomenuo. Pošto nisam tehnički laik, a i u razgovoru sa elektroinženjerom sa dugim iskustvom bavljena upravo poslova nivoa zračenja antena mobilne telefonije MTS i dr. operatera rekao da snaga emisija antena može u svakom trenutku kontrolisati, da se saobraćaj vrlo kontrolisano i lako preusmerava na druge antene, tako da je potpuno bespredmetno dobijati izveštaje o merenju u takviim slučajevima.

Nikola

nedelja, 19. April, 2020.

Nje bas 30 ali dobro. Prije 30 poceo rat u SFRJ i nine bilo mobilnog telefona ni u EU

Bosko

ponedeljak, 9. Mart, 2020.

Za skoro 30 godina mobilne telefonije u Srbiji nije bilo ni jednog zabeleženog slučaja bilo kakvog oboljenja ili posledice od RF na kojima radmi mobilna telefonija. Imam utisak da je ekologija koju jako ozbilno treba da shvatimo i podižemo svest o istoj postala moneta za potkusurivanje i da se trenutno koristi kao instrument kojim se operiše oko ekonomskih interesa. Uvođenje 5G nije jeftino i sa sobom povlači dosta pod industrija i kompanija, od građevine, optičke mreže do vendorske opreme i telco implementacije ali sa druge strane implementacija 5G mreže ima ogroman potencijal za razvoj društva na svim nivoima.