Kako i zašto zaštititi intelektualnu svojinu?

Pripremili smo vodič za intelektualnu svojinu koji teži da pojednostavi ,,dosadni pravnički jezik” i sve zainteresovane uvede u različite aspekte zaštite intelektualne svojine koja uključuje autorska i srodna prava.

Katarina Kosmina
21/06/2018

Moderni svet se ne može zamisliti bez književnosti, muzike, filma, izdavaštva, pronalazaka, patenata, žigova, vina i sireva iz određenih područja, brendova, pozorišta, blogova, fotografija, izgleda proizvoda i drugih specifičnosti koje su tvorevine ljudskog duha. Poslovanje zavisi od znanja i kreativnosti, inovacija i marketinga, poslovnih tajni i tehnoloških postupaka. Stoga je danas postalo ključno da znamo kako da zaštitimo naše izume i inovacije.

Imajući zaštitu intelektualne svojine u vidu, pripremili smo vodič koji pruža resurse namenjene svim kreatorima i inovatorima. Nastavite da čitate ako je odgovor na neko od dolenavedenih pitanja pozitivan:

Da li u okviru svog startapa razvijate proizvod?
Da li ste naučnik/ca koji planira da osmisli sopstveni izum?
Da li ste umetnik/ca?
Da li vaš posao zavisi od vaših kreacija i inovativnosti?

Vodič za intelektualnu svojinu

Vodič za intelektualnu svojinu pokušava da pojednostavi ,,dosadni pravnički jezik” koliko je to moguće i sve zainteresovane uvede u različite aspekte teme zaštite intelektualne svojine koja uključuje autorska i srodna prava.

Autor vodiča je Uroš Nedeljković, advokat koji ima svoju kancelariju specijalizovanu za oblasti zaštite autorskog prava, medijskih postupaka i internet prava uz poseban osvrt na podršku startapima, kao i za sve vidove naknade štete.

Ovaj dokument je nastao saradnjom Startita i Američke ambasade u Beogradu.

Vodič možete preuzeti ovde.

Pored vodiča, izdvojili smo i dodatne resurse koji vam mogu biti korisni ukoliko se interesujete za temu intelektualne svojine, ili vam je ona bitan faktor u poslovanju.

Kalkulator za autorska prava

SHARE ekipa je pripremila vodič koji se fokusira na autorska prava, kao i onlajn kalkulator koji vam omogućava da saznate da li i kako možete koristi određeno (autorsko) delo: http://copyrightcalculator.rs/

Zavod za intelektualnu svojinu

Na zvaničnoj stranici Zavoda možete naći relevantne informacije o zaštiti intelektualne svojine, listu zastupnika, ali i informisati se oko konsultacija sa njihovim zaposlenima.

Katarina Kosmina

Objavio/la članak.

četvrtak, 21. Jun, 2018.

IT Industrija

🔥 Najčitanije

ČITAJ JOŠ