Kako i zašto zaštititi intelektualnu svojinu?

Pripremili smo vodič za intelektualnu svojinu koji teži da pojednostavi ,,dosadni pravnički jezik” i sve zainteresovane uvede u različite aspekte zaštite intelektualne svojine koja uključuje autorska i srodna prava.

Moderni svet se ne može zamisliti bez književnosti, muzike, filma, izdavaštva, pronalazaka, patenata, žigova, vina i sireva iz određenih područja, brendova, pozorišta, blogova, fotografija, izgleda proizvoda i drugih specifičnosti koje su tvorevine ljudskog duha. Poslovanje zavisi od znanja i kreativnosti, inovacija i marketinga, poslovnih tajni i tehnoloških postupaka. Stoga je danas postalo ključno da znamo kako da zaštitimo naše izume i inovacije.

Imajući zaštitu intelektualne svojine u vidu, pripremili smo vodič koji pruža resurse namenjene svim kreatorima i inovatorima. Nastavite da čitate ako je odgovor na neko od dolenavedenih pitanja pozitivan:

Da li u okviru svog startapa razvijate proizvod?
Da li ste naučnik/ca koji planira da osmisli sopstveni izum?
Da li ste umetnik/ca?
Da li vaš posao zavisi od vaših kreacija i inovativnosti?

Vodič za intelektualnu svojinu

Vodič za intelektualnu svojinu pokušava da pojednostavi ,,dosadni pravnički jezik” koliko je to moguće i sve zainteresovane uvede u različite aspekte teme zaštite intelektualne svojine koja uključuje autorska i srodna prava.

Autor vodiča je Uroš Nedeljković, advokat koji ima svoju kancelariju specijalizovanu za oblasti zaštite autorskog prava, medijskih postupaka i internet prava uz poseban osvrt na podršku startapima, kao i za sve vidove naknade štete.

Ovaj dokument je nastao saradnjom Startita i Američke ambasade u Beogradu.

Vodič možete preuzeti ovde.

Pored vodiča, izdvojili smo i dodatne resurse koji vam mogu biti korisni ukoliko se interesujete za temu intelektualne svojine, ili vam je ona bitan faktor u poslovanju.

Kalkulator za autorska prava

SHARE ekipa je pripremila vodič koji se fokusira na autorska prava, kao i onlajn kalkulator koji vam omogućava da saznate da li i kako možete koristi određeno (autorsko) delo: http://copyrightcalculator.rs/

Zavod za intelektualnu svojinu

Na zvaničnoj stranici Zavoda možete naći relevantne informacije o zaštiti intelektualne svojine, listu zastupnika, ali i informisati se oko konsultacija sa njihovim zaposlenima.

Predstavljamo poslodavca
Zuehlke-mini-1.jpg

Zuhlke

Join our house of engineering

We inspire our customers and turn their visions and ideas into real-life results, applying cross-industry experience and our extensive expertise in business and technology. We combine our knowledge of engineering and IT, opening up new paths for our clients and implementing our projects quickly and reliably. We take responsibility for the products, services, and business models of the digital future.

Katarina Kosmina

Unesite termine za pretragu