Kako da napravite decentralizovanu aplikaciju koristeći Hyperledger Fabric Network?

Nakon uputstva za instaliranje Hyperledger Fabrica i Composera, prelazimo na sledeći korak — kreiranje decentralizovane aplikacije.

prenosimo - 9. Mart, 2018.

Postoji više načina kako napraviti decentralizovanu aplikaciju koristeći Hyperledger Fabric blockchain mrežu: ili koristeći izvorni Golang chaincode ili koristeći visoko preporučljiv Hyperledger Composer framework.

Pre nego što nastavite, pogledajte kako da instalirate Fabric i Composer kako biste pripremili svoje okruženje.

Hyperledger Composer značajno ubrzava razvoj aplikacije izlaganjem RESTful API-a koji komunicira sa Fabric blockchainom, ali apstrahuje skoro sve zanimljive stvari koje su ključne za Fabric blockchain tehnologiju, na primer, instalaciju i instanciranje (eng. instantiation) kanala i povezivanje peerova sa kanalima, razvoj i izvršavanje chaincode-a i način na koji aplikacija komunicira sa mrežom, originalno preko upita i ažuriranja deljenog ledgera.

Ovaj post koristi Hyperledger Composer framework kako bi se ubrzao razvoj TNN (Trusted News Network) demo aplikacije. Ona predstavlja mrežu korisnika (Participants) koji ili prave ili gledaju video klipove (Assets). Nagrade i reputacioni poeni se dodeljuju između producenata i gledalaca objavljenih klipova.

Sada, hajde da započnemo korake za stvaranje TNN decentralizovane aplikacije. Uzorak izvornog koda je obezbeđen u resource sekciji (klonirajte ga ili forkujte). Ja sam koristio developer tutorijal za kreiranje Hyperledger Composer rešenja.

  • Klonirajte sample projekat. Ovaj projekat je uzorak poslovne mreže i sadrži model podataka i poslovnu logiku. Otvorite terminal i ubacite sledeću komandu:

~$ git clone https://github.com/ejiro/news-composer-network.git

To je sve što se tiče baznog koda. Mada se možete odlučiti da u ovom momentu testirate aplikaciju, to je izvan obima ovog teksta.

# Generisanje news-network.bna fajla unutar /dist direktorijuma

~$ npm install

# ili

~$ mkdir dist

~$ composer archive create –sourceType dir –sourceName . -a ./dist/news-network.bna

# Prenošenje BNA fajla u pokrenutu Fabric blockchain mrežu.

~$ composer network deploy -a dist/news-network.bna -p hlfv1 -i PeerAdmin -s randomString

# Pokrenite komandu za verifikovanje putem uspešnog odziva

~$ composer network ping -n news-network -p hlfv1 -i admin -s adminpw

# Ako ste već u root-u projekta, pokrenite sledeću komandu

~$ composer-rest-server

Pratite uputstva na ekranu. Ovako je izgledao kod mene nakon unošenja svih potrebnih informacija. Po pravilu, naziv profila konekcije je hlfv1, identifikator mreže je news-network, korisničko ime i šifra za Fabric su admin i adminpw.

Ako sve prođe kako treba, trebalo bi da vidite Web Server URL i REST API. API koritsi LoopBack API pretraživač.

Web server “sluša” na: http://localhost:3000

Pronažite svoj REST API preko: http://localhost:3000/explorer

Istražujte REST API. Od početka bi trebalo da primetite ražličite krajnje tačke, a posebno onu od NewsClipa i Usera. Možete testirati prost upit u pretraživaču.

# klonirajte aplikaciju

~$ git clone https://github.com/ejiro/newsclips-node-app.git

# pokrenite aplikaciju

~$ cd newsclips-node-app

~$ npm install~$ node ./bin/www

# Pretražite i istražujte aplikaciju na: http://localhost:8080/

Čestitamo! Pogledajte sekciju sa resursima za dodatne informacije kako biste započeli sopstvenu aplikaciju.

Resursi:


Tekst prenosimo sa sajta Go Vertical Blockchain Ideation Workshop, a original možete pogledati na sledećem linku.

Pridruži se → prvo predstavljanje rada Tesla Nationa