Kada stižu poreska rešenja, ko je sve u 5. grupi i odgovori na druga pitanja povodom dopune Uredbe o paušalnom oporezivanju

Nakon objavljivanja dopuna Uredbe koja bi trebalo da stane na kraj tome što rešenja o porezu za paušalce nema od 2014. godine, otovorena su mnoga pitanja na koja je Vlada pokušala da odgovori u dokumentu objavljenom na zvaničnom sajtu.

Sanja Vatić - 2. Septembar, 2017.

Od kada je prošle nedelje Vlada usvojila izmene i dopune Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti, mnoge preduzetnike je ostavila sa gomilom neodgovorenih pitanja. S obzirom na to, Vlada je juče na svom sajtu objavila dokumet sa odgovorima na neka od tih pitanja. Pa, idemo redom.

Kada stižu rešenja?

Paušalci su od poreskih službenika donedavno slušali da se čeka nova uredba kako bi bila izdata rešenja, i to je ovom objavom potvrdila i Vlada. Ono što je paušalce zanimalo ovih dana je kada stižu ta rešenja, pa je u okviru dokumeta objavljeno da će Poreska uprava do kraja oktobra utvrditi poreske obaveze i doneti rešenja obveznicima.

Pošto se čekalo na izmene Uredbe, ne bi trebalo da bude prepreka za redovno izdavanje rešenja ubuduće. Uz tu tvrdnju u odgovoru Vlade stoji i da:

Aktivnosti na utvrđivanju obaveza paušalno oporezovanim poreskim obveznicima mogu otpočeti nakon objavljivanja prosečnih zarada u gradu, odnosno opštini od strane Republičkog zavoda za statistiku, a to je krajem januara tekuće godine za prethodnu godinu.

Da li su šifre delatnosti prebačene iz jedne grupe u drugu?

Što se tiče toga da li će šifre delatnosti iz oblasti informacionih tehnologija biti prebacivane iz jedne u drugu grupu, razjašnjenje glasi da sve šifre ostaju tamo gde su bile i do sada. Šifre 2611, 2612, 2620, 2630, 2640, 2680, 2711, 5821, 6110, 6120, 6130, 6190, 6209, 9511, 9512 ostaju u trećoj grupi, a šifre 5829, 6201, 6202, 6203, 6311, 6312 u petoj.

Ko koliko povećanje poreza može da očekuje?

Goruće pitanje o tome koliko povećanje paušalnog poreza preduzetnici mogu da očekuju Vlada je adresirala rečima:

Izmenama Uredbe je propisano da se paušalni prihod preduzetnicima kojima je povećana polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda, može uvećati u odnosu na prethodnu godinu najviše do 10% ukoliko su elementi iz člana 6. Uredbe (kojima se vrši korekcija polazne osnovice) ostali isti i vrendovani na isti način kao za godinu koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez. To znači da se za obveznike iz pete grupe delatnosti, kojima do sada Poreska uprava nije izvršila utvrđivanje poreske obaveze za 2015, 2016. i 2017. godinu, procenat povećanja polazne osnovice može uvećati maksimalno do 10% u odnosu na prethodnu godinu.

Odnosno, kao što smo napisali u prethodnom tekstu, ako se preduzetnicima uvećava poreska osnovica za trenutnu godinu, ona ne može da bude uvećana više od 10 odsto ako je bila uvećana i prethodne godine, s tim da smo sada saznali da ni za one kojima je porez obračunavan do sada niti za one koji nisu dobijali rešenja neće biti povećanja višeg od 10 odsto u odnosu na godinu pre.

Obrazloženje za to zašto se ne zna unapred koliki je iznos poreskih osnovica glasi da se ono određuje na osnovu prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Srbiji u godini pre one za koju se utvrđuje porez, a to objavljuje Republički zavod za statistiku prema grupi u koju je razvrstan poreski obveznik i u skladu sa izmenama i dopunama Uredbe iz člana 6.

Jedini način koji Vlada predviđa za one preduzetnke koji žele da plaćaju utvrđen porez je da vode poslovne knjige po sistemu prostog ili dvojnog knjigovotstva i plaćaju porez na dobit.

Paušalci će dug moći da vraćaju na rate

Za one koji u nedostatku rešenja nisu plaćali porez i sada su zabrinuti kako će da izmire svoje obaveze u roku od propisanih 15 dana od dana stupanja Uredbe na snagu, Vlada je predvidela mogućnost odlaganja plaćanja „duga” podnošenjem pismenog zahteva uz obrazloženje. Poreska uprava će ove zahteve odobravati samo pod uslovom da plaćanje paušalnog poreza za poreskog obveznika predstavlja neprimereno veliko opterećenje ili mu nanosi bitnu ekonomsku štetu. Takvim poreskim obveznicima biće omogućeno plaćanje na rate.

Paušalci koji su, pak, platili porez za 2015. i 2016. godinu uprkos nepostojanju rešenja, poreska rešenja će biti izdata. Ovo se odnosi na petu grupu obveznika, kojoj u prvom kvartalu ove godine nije utvrđena visina poreza, dok se ostalima neće ponovo izdavati rešenja. Oni koji su plaćali veći iznos poreza od naknadno utvrđenog moći će višak da koriste za plaćanje narednih poreza ili da traže povraćaj novca. Od onih koju su uplatili manji iznos očekivaće se da uplate razliku.