Unverzitet Stenford objavio je ažuriranu verziju istraživanja najcitiranijih naučnika iz različitih oblasti, i među njima se nalazi 63 profesora iz Srbije.

Kako je preneo Univerzitet u Novom Sadu, prof. emeritus Teodor Atanacković, prof. dr Ivana Kovačić, i prof dr Livija Cvetćanin našli su se na listi najuticajnijih u svojoj profesiji. Ova tri profesora su se rangirala među najboljima i prema citiranosti celokupnog naučnog rada, i prema citiranosti za 2019. kalendarsku godinu.

Istraživanje je rezultat kompleksnih merenja, i pokriva 22 oblasti. Na rangiranje utiču Hiršov indeks (h-index), modifikovani Hiršov indeks (hm-index), i kompozitni indikator, a prilagođeni su i prema užim disciplinama, kako bi i oblasti sa slabijom frekvencijom citiranja bile zabeležene, ukoliko su naučnici u njima dovoljno uticajni. Za klasifikaciju publikacija korišćen je Science-Metrix sistem.

Tri naša najbolje kotirana naučnika na listi citiranosti tokom celokupne karijere su prof. emeritus Ivan Gutman sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu, prof. dr Dušan Teodorović sa Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, i pokojni prof. dr Ljubomir Ćirić sa beogradskog Mašinskog fakulteta.

Svi podaci javno su dostupni na platformi Mendeley.