Besplatni onlajn kursevi američkog Univerziteta Yale počinju danas, predavanja pokrivaju 11 oblasti, a prijave su moguće putem sajta Coursera.

Kursevi izdvojeni u ovom tekstu spadaju među Yale-ove najpopularnije i njihovo pohađanje je besplatno osim ukoliko polaznik kursa želi da mu predavač ocenjuje domaće zadatke, i da na kraju kursa dobije diplomu, a u tom slučaju treba da izdvoji 49 dolara.

Univerzitet daje mogućnost svakome ko se odluči da pohađa kurs da zatraži finansijsku pomoć ukoliko zaista ne može da izdvoji taj novac.

U nastavku se nalaze linkovi ka stranicama sajta Coursera za prijavu na pohađanje kurseva, a  detaljniji opisi tema mogu se pročitati ovde.

Kursevi:

Finansijska tržišta

Uvod u principe upravljanja rizikom i uticaja psihologije na ponašanje investitora i finansijskih savetnika. Cilj je da polaznici kursa bolje razumeju bankarsku industriju “in real life”.

Nauka o blagostanju

Zasnovan na najpopularnijem kursu u istoriji Jejla, ove lekcije kombinuju pozitivnu psihologiju sa primenom nauke o ponašanju u svakodnevnom životu. Cilje je da se polaznici nauče kako da uvećaju sopstvenu sreću koristeći konkretne, produktivne navike.

Uvod u pregovaranje

Ovaj kurs je osmišljen tako da pomogne polaznicima u strukturisanju i analizi pregovora. U kurs je uključena mogućnost da se pregovora sa drugim polaznicima koristeći studije slučajeva koje su bazirane na uobičajenim primerima iz poslovnog i privatnog života.

Uvod u psihologiju

Cilj kursa je da studentima pruži sveobuhvatan pregled naučnog proučavanja misli i ponašanja. Teme predmeta uključuju percepciju, komunikaciju, učenje, pamćenje, donošenje odluka, ubeđivanje, emocije i društveno ponašanje.

Moralni temelji politike

Predavač pokušava da objasni na koje sve načine moderno zapadno društvo odgovara na pitanje: „Kada vlade zaslužuju našu odanost i kada im to treba uskratiti?”

Svetska finansijska kriza

Predavači istražuju uzroke, događaje, reakcije na strategije i posledice vezane za nedavnu globalnu finansijsku krizu –  i govore kako da se primene lekcije koje su naučene i na krize koje će se dešavati u budućnosti.

Svakodnevno roditeljstvo: Osnove odgoja dece

Na ovom kursu polaznik dobija detaljna uputstva za negovanje onoga što se smatra idealnim ponašanjem kod dece i adolescenata. Kurs se, takođe, bavi uobičajenim zabludama o roditeljstvu.

Priručnik za studente prava

Kurs je namenje kako nadolazećim studentima prava koji žele da steknu neku prednost, tako i onima na kasnijim godinama studija, koji žele da osveže svoje znanje.

Moralnosti svakodnevnog života

Ovaj kurs zalazi dublje u psihološke temelje naših moralnih života. Teme uključuju saosećanje, poreklo morala, kao i istraživanje načina na koje različite kulture utiču na moralne misli i postupke.

Osnove globalnog zdravlja

Kurs je zamišljen kao sveobuhvatni uvod u globalno zdravlje. Poseban naglasak je stavljen na zemlje sa niskim i srednjim prihodima, zdravlje siromašnih, zdravstvene disparitete i na to kako je zdravlje važno u kontekstu globalne međuzavisnosti.

Uvod u klimatske promene i zdravlje

* Napominjemo da je ovaj kurs besplatan samo prvih sedam dana

Ovaj kurs je osmišljen tako da ključne informacije o klimatskim promenama dođu u ruke ljudi koji mogu da preduzmu konkretne korake u borbi protiv promena koje se dešavaju globalno. Predavači tu ubrajaju zdravstvene radnike i stručnjake za zaštitu životne sredine, kao i širu javnost.