Jedno od najvažnijih pitanja za sve koji posluju na svetskom tržištu jeste kako izgraditi kredibilitet i reputaciju kojim će se steći poverenje klijenata i saradnika, naročito kada su u pitanju digitalne transakcije. Sistematizovane pouke iz ovog procesa teško je pronaći u literaturi grupisane na jednom mestu, naročito kada je u pitanju poslovanje na internetu nakon Weba 2.0.

Zaključke koje je izvukao iz svog istraživanja za potrebe doktorske disertacije podelio je sa nama Đorđe Krivokapić, asistent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, programski direktor Share Fondacije i predavač i mentor Startitove Startap akademije.

U svojoj doktorskoj tezi “Sukob zakona i nadležnosti koji proizlazi iz povrede reputacije putem interneta”, analizira savremeno poimanje reputacije na internetu i njen smisao, značenje, nastanak, razvoj, pravne i društvene aspekte.

Preprodukcija velikih podataka (iliti Big Data) nastala kroz omasovljenje i demokratizaciju učešća u svakodnevnoj javnoj raspravi, stvara novi biznis model sa reputacijom u fokusu. Ona danas nastaje kombinovanjem algoritamske obrade podataka i učešća velikog broja anonimnih subjekata, što je čini teško teže predvidivom u odnosu na ranije.

Đorđe je kreirao originalni “Model reputacije” – strukturu prema kojoj se reputacija formira i dalje razvija, kako za nosioce, tako i za korisnike. Važan ugao posmatranja ovog modela podrazumeva analiza kroz prizmu privatnosti i zaštite podataka o ličnosti, a potom kroz prizme slobode izražavanja, transparentnosti i odgovornosti.

14359884_10103919280711973_229296127_o

Sledeće pitanje koje se postavlja je ono o društvenoj prihvatljivosti koje varira između kultura ili pak pravnog aspekta koji je različit čak i u okvirima jedne države, a kamoli na globalnom nivou, te se u radu analiziraju i različiti osnovi odgovornosti za povredu reputacije i potencijal njene pravne zaštite.

Poseban cilj teze je da rasvetli džunglu zakona koji se mogu primeniti na globalnu 085e767informacionu mrežu i tehnološke startape koji svoj biznis model zasnivaju na obradi
podataka o učesnicima u društvu i na tržištu, obezbedi pravnu predvidljivost i upravljanje pravnim rizicima.

Značajno mesto u tezi zauzima međusobni odnos javnog informacionog prostora i državne suverenosti po pojedinačnim slojevima interneta i na različitim internet platformama, te izazove za pravno regulisanje koje ove razlike povlače. Stoga je neophodno dalje razvijati multidisciplinarni pristup razumevanju odgovornosti na internetu.

Kao i do sada, pozdravljamo sve napore domaće zajednice za podizanje sopstvenih kapaciteta u naučno-istraživačkom polju i nadamo se većem broju doprinosa od strane domaće akademske zajednice u svim oblastima.

Odbrana doktorskog rada zakazana je za 14 časova u utorak, 20. septembar na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u konferencijskoj sali i otvorena je za sve zainteresovane.