Google razvio alat koji će pomagati nastavnicima da „ulove” plagijate

Rad učenika će biti upoređivan sa stotinama milijardi veb stranica i desetinama miliona knjiga, ali i sa radovima učenika iz iste ustanove.

Google je nekoliko svojih proizvoda sakupio u jedan paket, omogućio veći stepen prilagođavanja potrebama nastavnika i učenika i nazvao ga Google for Education. Njemu pojedinci i ustanove mogu da pristupe preko svog domena, a cilj je da se tehnologijom pomogne formalna edukacija.

Korišćenjem Google Docs-a, Drive-a, Gmail-a, kalendara i ostalih servisa, predavači mogu da stvore virtualna predavanja, lakše dele materijale, vode diskusije i pregledaju domaće zadatke i testove. Alati iz Google-ovog seta se integrišu u elektronski sistem za edukaciju koji određena škola koristi — LMS (Learning Management System).

Kompanija je objavila da je uvela niz novih funkcija u ovaj servis, a verovatno je najzanimljivija ona koja će pomagati nastavnicima da „ulove” plagijate u radovima svojih učenika.

Prošle godine je uveden set alata nazvan Course Kit, koji je pomagao da se sakupe zadaci i učenicima daju bolje povratne informacije. Ovaj set je sada preimenovan u Assignments i moći će da se koristi kao nezavisni alat, bez potrebe da se integriše u školski LMS.

Nova funkcija koja proverava plagijate je nazvana Originality Reports (izveštaji o originalnosti). Kada učenik pošalje konačnu verziju rada predavaču i „zaključa” je, kompanija tvrdi da će ga upoređivati sa stotinama milijardi veb stranica i desetinama miliona knjiga. Onda nastavniku ostaje da proveri da li je prepoznati tekst pravilno citiran u radu, a ukoliko nije, da proceni da li je zaista ukraden.

Ustanovama će biti omogućeno da skladište i radove svojih učenika, što će pomoći da se otkriju prekopirani tekstovi koje je mlađi kolega ili učenik uzeo od starijeg.

Assignments će dozvoljavati i učenicima da tri puta provere svoj rad pre predaje. Ovo će im pomoći da vide i isprave greške, a nastavnicima će skratiti vreme koje bi proveli u ocenjivanju rada. Ograničenja koja su postavljena za studente postoje da bi im pomogla da isprave ono što su prevideli, ali da ne zloupotrebe funkciju kako bi izbegli da budu uhvaćeni u plagiranju.

Brajan Hendriks, product manager čitavog servisa, rekao je kako predavači danas rutinski kopiraju pasuse iz radova učenika i proveravaju ih na Google-u. Međutim, ovo oduzima mnogo vremena i vrlo je naporno, sa čime Assignements treba da pomogne.

Predavači gube mnogo vremena na objašnjavanje da neko nije citirao tekst ili ga je nepravilno parafrazirao. Uvođenjem mogućnosti pretrage u naše alate, ovaj proces će postati mnogo brži i lakši.

Učenici se danas nalaze pred velikim izazovom: u doba kada na internetu mogu da istraže svaku ideju koju zamisle — kako da naprave balans između spoljne inspiracije i svog autentičnog rada? Oni moraju da nauče da ostanu na tankoj liniji između tuđih i svojih ideja i da pravilno citiraju svoje izvore.

Nova funkcija je puštena u beta testiranje, a pozivi za korišćenje će se slati školama i nastavnicima u sledećih nekoliko nedelja. Assignments je besplatan za korišćenje, kao i ostatak Google for Education seta, pa može da ga koristi svaki nastavnik, bez obzira na to da li je njegova škola (ili država) uvela elektronsku pomoć nastavi.

Predstavljamo poslodavca
MDCS-logo-1-1.png

Microsoft Development Center Serbia (MDCS)

We believe in people

Microsoft’s mission is to empower every person and organization on the planet to achieve more. This is what inspires us to learn and grow every day. MDCS is created with a mission to take an active part in conception of novel Microsoft technologies by hiring unique local talent from Serbia and to contribute components to some of Microsoft’s premiere and most innovative products. MDCS is becoming widely recognized across Microsoft as a center of excellence for the Big Data and Machine Learning based solutions.

Marko Marković

  • Šta ti je na umu?
    Dodaj komentar · Pravila diskusije

  • Unesite termine za pretragu