Fond za inovacionu delatnost opredelio po 60 miliona dinara za program „Dokaz koncepta” i dodelu „Inovacionih vaučera”

„Inovacioni vaučeri'' su namenjeni davanju podsticaja preduzetničkim kapacitetima malih i srednjih preduzeća, dok je „Dokaz koncepta" namenjen istraživačima koji žele da dokažu da će iz istraživanja nastati novi proizvod za kojim postoji potreba na tržištu.

Fond za inovacionu delatnost je zvanično predstavio i pokrenuo novi program pod nazivom „Dokaz koncepta”. Program je namenjen istraživačima kojima je potrebna podrška da dokažu da će iz istraživanja nastati novi proizvod za kojim postoji potreba na tržištu.

Na jučerašnjem predstavljanju programa naglašeno je da on nije namenjen samo projektima iz oblasti nauke i tehnologije, već i društveno-humanističkih i umetničkih oblasti, a otvoren je za sve naučnoistraživačke organizacije akreditovane za ovu delatnost, uključujući i privatne.

Ukupan budžet za „Dokaz koncepta” iznosi 60 miliona dinara, a naučnici iz naučnoistraživačkih organizacija mogu da dobiju mentorsku i finansijsku podršku u iznosu do 2.400.000 dinara. Sredstva su namenjena utvrđivanju tehničkih karakteristika i tržišne primene novog proizvoda, procesa ili tehnologije koji razvijaju u svom istraživanju.

Zainteresovani istraživači mogu podneti prijavu do 18. novembra.

Pomenuto okupljanje je iskorišćeno i da se objavi javni poziv za novu dodelu inovacionih vaučera. Inovacioni vaučeri su namenjeni malim i srednjim preduzećima da koriste usluge naučnoistraživačkih organizacija kako bi rešili tehnički ili tehnološki problem na koji nailaze u svom poslovanju.

Preduzeće može iskoristiti maksimalno 800.000 dinara po inovacionom vaučeru, kojim se pokriva do 80 odsto ukupnih troškova usluge. Javni poziv je otvoren od 17. septembra do utroška opredeljenih sredstava u iznosu od 60 miliona dinara, koja će se dodeljivati po redosledu pristiglih prijava.

Inače, od 2017. godine Fond za inovacionu delatnost je odobrio 330 inovacionih vaučera za 296 preduzeća, u ukupnom iznosu od 210 miliona dinara.

Sredstva za realizaciju oba javna poziva obezbeđena su iz budžeta Vlade Republike Srbije sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a kroz „Projekat unapređenja konkurentnosti i zapošljavanja”, što je deo sporazuma o zajmu Republike Srbije sa Svetskom bankom.

Predstavljamo poslodavca
Telesign_logo-1-1.jpg

TeleSign

Connect & Protect Online Experiences

TeleSign povezuje i štiti svoje korisnike uz pomoć sofisticiranih rešenja za utvrđivanje i proveru identiteta internet korisnika. Uz pomoć API, koji omogućuje samu komunikaciju, registraciju korisnika i data insight, mi smo u mogućnosti da rešimo svakodnevne izazove koje naši korisnici imaju povezujući tako njihovu poslovnu stranu sa složenom stranom globalnih telekomunikacija.

Marko Marković

  • Šta ti je na umu?
    Dodaj komentar · Pravila diskusije

  • Unesite termine za pretragu