RT-RK

Sopstveni proizvod

Sopstveni proizvod

1991

OSNOVANA

Novi Sad

1991.

BG

KANCELARIJE

Beograd

1000

VELIČINA

Nepoznat raspored po gradovima

236

Utisci O FIRMI

Pogledajte sažeta 236 javna komentara koji se odnose na opšte utiske ili plate poslodavca. Ispod su naš siže i linkovi do izvora.

Analizom dostupnih komentara na Joberty, HelloWorld, Ogledalo Firme i Glassdoor platformama, može se zaključiti da je slika o ovoj kompaniji dosta izbalansirana po pitanju pozitivnih i negativnih komentara. Prosečna ocena kompanije na sve 4 platforme je između 3 i 4, što pokazuje da se mišljenja među zaposlenima u ovoj kompaniji uglavnom podudaraju.

No, bitno je napomenuti da je RT-RK kompanija jednako dobro i loše ocenjena u 2020. i 2021. godini, kao i u periodu pre toga. Na osnovu toga, može se steći utisak da je kompanija održala dobre osobine, dok sa druge strane nije radila na poboljšanju postojećih problema sa kojima se zaposleni suočavaju.

Dobro

  • Dobra prilika za sticanje novih znanja
  • Fleksibilno radno vreme
  • Mogućnost napredovanja
  • Veliki broj mladih zaposlenih
  • Postojanje raznih benefita
  • Redovna plata
  • Privatno zdravstveno osiguranje za zaposlene
  • Rad sa novim tehnologijama

Loše

  • Organizacija rada na niskom nivou
  • Razlika u platama na istom nivou rada
  • Projekti mogu trajati i po nekoliko godina ukoliko dođe do odlaganja
  • Problemi u radu se rešavaju sporo od strane menadžmenta
  • Od tipa projekta zavisi i kvalitet rada
  • Niske plate u pojedinim segmentima posla
  • Manjak poverenja u zaposlene
  • Niske dnevnice tokom službenih putovanja

OCENE, KOMENTARI I PLATE

Ovde na jednom mestu možete videti ocene, komentare i plate kompanije na svim sajtovima koji sakupljaju takve informacije.

3

ocena

34

komentara

15

plata

3.7

ocena

50

komentara

47

plata

3.6

ocena

8

komentara

15

plata

3.5

ocena

43

komentara

24

plata

PO INTERNETU

Ovde možete na jednom mestu videti kako se kompanija predstavlja na svom sajtu i na društvenim mrežama.

web-img

rt-rk.com

LINKEDIN

DELATNOSTI I ALATI

Ovde na jednom mestu možete videti kojim sve oblastima se bavi kompanija, kao i koje tehnologije i alate koristi u radu.

DELATNOSTI

 • Softversko inženjerstvo

TEHNOLOGIJE

PROGRAMSKI JEZICI

 • Assembly language
 • C
 • C++
 • Embedded C
 • Go
 • Java
 • Javascript
 • P4
 • Python

FREJMVORCI

 • Django
 • Scrum

BIBLIOTEKE

 • OpenCV
 • PyTorch
 • TensorFlow

BAZE PODATAKA

  Nisu dostupne informacije o delatnosti kompanije.


PLATFORME

 • Android
 • CUDA
 • iOS
 • Linux
 • Real-time operating system
 • Ubuntu

ALATI

 • Android Studio
 • Visual Studio
0

POSLOVI