Dobili ste bitkoin na poklon? Prema novom zakonu na to se plaća porez

Prvi u nizu zakona kojim se rešava porez na digitalnu imovinu. 

Ukoliko nasledite ili dobijete na poklon digitalnu imovinu na nju ćete plaćati porez, predviđeno je Nacrtom zakona o izmenama i dopunama zakona o porezima na imovinu

Poreska politika digitalne imovine nije rešena kroz sam Nacrt zakona o digitalnoj imovini, ali se na njoj radi i biće stimulativna, kako je Startit Dnevnik već pisao. Prvi zakon u kojem se pojam digitalna imovina primenjuje, pored onog koji uređuje tu oblast, biće Zakon o porezima na imovinu. 

Kako se predlaže u Nacrtu o izmenama i dopunama tog Zakona, uz već postojeće poreze na poklone i nasledstva, dodaje se i digitalna imovina. To je pokrenulo pitanje da li će se oni koji na taj način dobijaju investicije ili ostvaruju prihod oporezovati? U samom zakonu je naznačeno da se poklonom u smislu ovog zakona ne smatra: 

„Prihod fizičkog lica, koji je predmet oporezivanja porezom na dohodak građana, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oporezivanje dohotka građana. Prihod pravnog lica koji se uključuje u obračun osnovice za oporezivanje porezom na dobit pravnih lica, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oporezivanje dobiti pravnih lica”.

Dakle, za pitanje oporezivanja plata i investicija u kriptovalutama tek treba da bude rešno kroz druge zakone. 

Što se ovog akta tiče, on bi na snagu trebalo da stupi 1. januara 2021. Tada ćete imati rok od 30 dana da podnesete poresku prijavu za primljeni poklon, a nakon što nadležni organ donese rešenje o visini poreza, rok je 15 dana da se ta obaveza izmiri. 

Predstavljamo poslodavca
3lateral-logo-1.png

3Lateral

Multidisciplinary team creating digital excellence

3Lateral develops innovative technologies enabling digitization of human motion and appearance at unprecedented level of realism. Our mission is to evolve through exploring abstract landscapes of art and science, exciting new technologies and, most importantly, through nurturing continuous multi-disciplinary communication and company values among our team members.

Petar Paunović

Unesite termine za pretragu