Climathon, kolektivna klimatska akcija koja se dešava u više od 145 gradova u 55 zemalja, biće održana 28. i 29. novembra — ove godine u onlajn izdanju.

Poziv za učesnike i posmatrače

Događaj je otvoren za sve timove i pojedince — aktiviste, preduzetnike, startape, biznis lidere ili kreatore politika — bez obzira na nivo znanja.

Timovi će rešavati izazov Beograda pod nazivom „Izletnički otpad”. Pandemija je povećala broj letovanja unutar granica Srbije, što je rezultiralo većom količinom otpada koji se ostavlja u prirodi. Ovo ukazuje na neophodnost daljeg podizanja svesti o uticaju i odgovornosti koju građani treba da imaju prema najbližem okruženju, što je prvi korak u shvatanju složenijih antropogenih uticaja na klimu. Zato se postavlja pitanje: „Kako tehnologija može da nam pomogne u promeni (ne)ekoloških navika i u zaštiti životne sredine?”

Osim besplatnog učešća i prilike da njihova ideja promeni grad, učesnici mogu da očekuju i sertifikate, umrežavanje, radionice, predavanja, akademsku i medijsku podršku za njihove ideje, razvijanje kolektivne inovativnosti i kreativnosti, kao i učenje o održivom razvoju kroz forum Remaking Tesla.

Učesnici mogu da se registruju preko sledećeg linka, a oni koji ne žele da aktivno učestvuju kao takmičari, već da samo posmatraju događaj, mogu da se prijave ovde.

Poziv za predavače

U toku događaja, timovi će u hackathon/ideathon formi rešavati izazov grada Beograda, a pozivaju se stručnjaci iz IT oblasti, predavači, profesori ili asistenti da svojim predavanjem u trajanju 15-45 minuta, ili mentorskim savetima u toku radionica, pomognu timovima u rešavanju izazova i unapređenju životne sredine.

Primeri tema od značaja:

Budući da će događaj biti održan onlajn, učešće će biti „olakšano” kroz slanje snimka predavanja ili onlajn razgovor sa timovima.

Ove godine je događaj uparen sa ReMaking Tesla – International Education Forum for Interactive and IT-Augmented Education u zajedničku incijativu: „ITehnologija, Inovacija i edukacija za društveno dobro”.

Ovogodišnji Climathon se organizuje online, u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine, Privrednom komorom Srbije, Studentskom unijom Srbije, i drugim partnerima.