Otpuštanje više hiljada ljudi tokom pandemije, četiri milijarde evra zajma i 100 miliona evra državne pomoći nisu sprečili holandsku turističku agenciju Booking.com da promeni kompanijska pravila o naknadama kako bi trojici direktora isplatili 28 miliona evra bonusa. Prema navodima kompanije to su učinili da direktori ne bi napustili firmu, čime se postavlja pitanje da li su za opstanak važniji direktori ili zaposleni?

U normalnim okolnostima, veći deo zarade viših rukovodilaca čine dugoročni bonusi na akcije, koji su vezani za finansijske performanse. Budući da su tokom pandemije dobit i prodaja naglo opali, rukovodioci praktično ne bi dobili nikakvu novčanu naknadu, što bi ih moglo navesti da napuste kompaniju. Stoga je odbor, nakon konsultacija sa glavnim akcionarima, odlučio da prilagodi kriterijume bonusa u skladu s tim.

Tako je oko 5,8 miliona evra u akcijama i gotovini dobio izvršni direktor. Potpredsednik je dobio 2,8 miliona evra, dok je finansijski direktor dobio 20 miliona evra bonusa, uglavnom u akcijama, pokazali su dokumenti do kojih je došao holandski list NRC.

U međuvremenu, zaposleni u sedištu kompanije u Amsterdamu dobijali su u proseku 80 odsto maksimalnog bonusa tokom prošle godine, što obično bude oko 15 odsto godišnje zarade. Pored toga, fiksne plate menadžera smanjene su za 20 odsto.

Prošla godina bila je problematična za Booking.com. Međutim, za razliku od konkurenata kao što su Airbnb i Expedia, koji unapred naplaćuju svoje usluge, korisnici Booking-a plaćaju kada stignu do hotela. To znači da Booking nije morao da trpi isti odliv gotovine kao njegovi rivali, kada su potrošači počeli da zahtevaju povraćaj novca. Uprkos tome i uprkos zajmu od 4 milijarde evra koji je trebalo da ublaži probleme nastale pandemijom, matični Booking Holdings saopštio je tada planove za otpuštanje četvrtine radne snage. Kompanija je u tom trenutku imala oko 17.000 zaposlenih širom sveta. 

Prema Booking-u, neophodno je zadržati talenat i snažno vođstvo da bi se kompanija izvukla iz krize. Istom prilikom, kompanija je dodala i da aktivno radi na tome da ostanu poželjno mesto za rad. Ipak, postavlja se pitanje koliko talenta i snažnog vođstva postoji u tom direktorskom timu, kada se toliki kapital ulaže u njih u trenutku krize? Uprkos izjavama, na pitanje da li su važniji direktori ili hiljade članova tima koji rade u kompaniji, izgleda da je Booking dao jasan odgovor.