Juče u 11 časova smo učestvovali u video sastanku na poziv kabineta Ministarstva za inovacije i tehnološki razvoj. Cilj sastanka je bila želja kabineta da se identifikuju izazovi koji će nastajati usled pandemije i da se diskutuju predlozi za mehanizme kojima bi se na te izazove odgovorilo.

Kako je razvoj situacije vezan za epidemiju i njene efekte izvanredno brz, odazvali smo se na hitno organizovan sastanak sa željom da doprinesemo navedenom cilju prema našim najboljim mogućnostima i okvirima.

Na sastanku smo ukazali na jedan problem za koji verujemo da postoji poznajući svoju situaciju i dinamiku inovacionih ekosistema. U skladu sa našom politikom o kreiranju predloga politika koje se tiču IT industrije i zalaganju za njih, skupu smo ponudili jednu temu sa kojom smo sami dobro upoznati, a koja se tiče organizacija podrške inovacionim ekosistemima (poput inkubatora, akceleratora, radnih prostora, medija i sl.)

Rizik na koji smo ukazali je sledeći: 

Nismo predložili nijednu meru državne intervencije izuzev pozdravljanja glasina da država razmatra podsticaje privredi kroz umanjenje poreza i doprinosa na zaradu.

Naša organizacija ima 12 godina iskustva prevazilaženja raznih izazova i verujemo da spremno dočekujemo ovaj i da ga uz mudro planiranje prevazilazimo. Stojimo na raspolaganju sličnim organizacijama i kolegama za deljenje iskustava i druge vidove podrške.

Više informacija o sastanku možete videti u ovom izveštaju N1.