Beleška o učešću na video sastanku kabineta Miristarstva za inovacije i tehnološki razvoj

Informacije o našem učešću u sastanku o uticaju epidemije na rad i perspektivu domaćeg IT-a i mogućih državnih mera podrške industriji.

Juče u 11 časova smo učestvovali u video sastanku na poziv kabineta Ministarstva za inovacije i tehnološki razvoj. Cilj sastanka je bila želja kabineta da se identifikuju izazovi koji će nastajati usled pandemije i da se diskutuju predlozi za mehanizme kojima bi se na te izazove odgovorilo.

Kako je razvoj situacije vezan za epidemiju i njene efekte izvanredno brz, odazvali smo se na hitno organizovan sastanak sa željom da doprinesemo navedenom cilju prema našim najboljim mogućnostima i okvirima.

Na sastanku smo ukazali na jedan problem za koji verujemo da postoji poznajući svoju situaciju i dinamiku inovacionih ekosistema. U skladu sa našom politikom o kreiranju predloga politika koje se tiču IT industrije i zalaganju za njih, skupu smo ponudili jednu temu sa kojom smo sami dobro upoznati, a koja se tiče organizacija podrške inovacionim ekosistemima (poput inkubatora, akceleratora, radnih prostora, medija i sl.)

Rizik na koji smo ukazali je sledeći: 

  • Organizacije podrške inovacionim ekosistemima su jedan od ključnih faktora za njihov razvoj;
  • imaju izazov da se prilagode dramatično promenjenim tržišnim uslovima (standardni fiksni troškovi, značajno smanjivanje prihoda);
  • za razliku od komercijalnih IT organizacija, poput programerskih kompanija, ne mogu se takmičiti na globalnom tržištu;
  • gašenje ovih organizacija može ugroziti dalji razvoj i rast domaćeg ekosistema.

Nismo predložili nijednu meru državne intervencije izuzev pozdravljanja glasina da država razmatra podsticaje privredi kroz umanjenje poreza i doprinosa na zaradu.

Naša organizacija ima 12 godina iskustva prevazilaženja raznih izazova i verujemo da spremno dočekujemo ovaj i da ga uz mudro planiranje prevazilazimo. Stojimo na raspolaganju sličnim organizacijama i kolegama za deljenje iskustava i druge vidove podrške.

Više informacija o sastanku možete videti u ovom izveštaju N1.

Predstavljamo poslodavca
admin-ajax.php-3-1-1.png

Quantox

Tim iz cele Srbije.

Quantox je posvećen tim IT stručnjaka sa više od decenije iskustva u proizvodnji web i mobilnih aplikacija za klijente iz preko 15 zemalja širom sveta. Veoma samouvereno kreiramo apsolutno svaku vrstu digitalnog proizvoda, od desktop i mobilnih aplikacija, do uređaja za virtuelnu realnost.

Vukašin Stojkov

Unesite termine za pretragu