Reč je o formatu sa definisanom strukturom, ali bez unapred utvrđenih tema. 

Na početku će Jasmina Nikolić, fasilitator okupljanja, napraviti kanban tablu sa tri kolone: na prvoj će učesnici postavljati teme koje sami predlože i koje su prethodno napisali na stikerima. 

U zavisnosti od interesovanja, učesnici će obeležavati teme tufnastim nalepnicama i time ih kvalifikovati da pređu u drugu kolonu, tj. u kolonu za diskusiju. U treću kolonu će biti prebacivane teme koje su već obrađene. U toku diskusije na svaku od tema, učesnici će unapred dogovorenim znacima rukama glasati da li su zainteresovani da se tema produži i koliko. Svi detalji će biti objašnjeni na licu mesta.

Posetioci bi pre dolaska trebalo da razmisle o tome koja ih tema zanima, šta bi želeli da nauče i podele sa drugima, a dobrodošli su na događaj i ako nemaju temu već žele da učestvuju u razmeni znanja. 

O predavaču

Fasilitator okupljanja biće Jasmina Nikolić, član međunarodnih agilnih udruženja koja sertifikuju trenere i profesionalce — Skram alijanse i Agilne alijanse. Jasmina je među prvima u Srbiji počela da izučava i da se edukuje u sferi agilnog menadžmenta i da se bavi agilnim transformacijama preduzeća. Na univerzitetu La Salje u Barseloni predaje Agilnu kulturu na redovnim master studijama, a na Filološkom fakultetu u Beogradu je radila na obučavanju agilnih timova.

Prijave

Lean Coffee meetup će biti održan 5. septembra u 18 i 30 u Startit Centru Beograd (Savska 5). Učešće na događaju je besplatno, a prijave na ovom linku su obavezne.