Uvod u Sitecore CMS — osnove sistema za upravljanje sadržajem na webu

Prvi u nizu tekstova u kojima se upoznajemo sa funkcionalnostima Sitecore platforme.

Kristofer Bitner - 20. Novembar, 2017.

U današnjem dinamičnom i raznolikom okruženju gotovo je ključno imati neku vrstu prisustva na vebu, bez obzira na kanal komunikacije i nezavisno od toga da li je u pitanju računar, mobilni telefon ili društvena mreža.

To je veliki izazov za mnoge kompanije s obzirom na to da moraju da obezbede konzistentno i jedinstveno digitalno iskustvo za svoje klijente. Kako bi se suočile sa takvim izazovom, većina kompanija radi sa jednim ili više sistema za upravljanje sadržajem na webu (Content Management Systems – CMS).

Jedan od najboljih sistema za to je Sitecore baziran na .NET-u. Sitecore je zapravo mnogo više od „jednostavnog” CMS-a, jer je to experience platforma koja korisniku omogućava da kreira konzistentno korisničko iskustvo preko više kanala sa jedinstvene platforme.

Najveće prednosti koje Sitecore poseduje su njegova snažna analitika i personalizacija, jako povezana e-commerce platforma Sitecore Commerce, kao i, iz perspektive developera, njegova nadogradivost.

Sitecore Experience Analytics obuhvata brojne predefinisane kontrolne table (dashboards), što marketarima omogućava da porede različite metrike, odnosno preglede stranica i stope konverzije, ili da analiziraju performanse veb sajta. Ako date metrike i kontrolne table ne zadovoljavaju klijentove potrebe, developeri mogu jednostavno da dodaju nove metrike i kontrolne table.

Sitecore je uglavnom organizovan kroz protočnu obradu, takozvane pipelines koji se sastoje iz različitih procesora. Svaki zahtev kreće se kroz određeni pipeline. Između ostalog, zadatak protočne obrade je rešavanje zahtevane stavke (definisane u URL-u), zatim rešavanje jezika stavke, određivanje koje komponente treba da budu prikazane na sajtu, personalizacija sadržaja, i još dosta toga. Lepota leži u tome što njegov dizajn omogućava prilagođavanje ponašanja veb sajta u svakom trenutku.

Sve u svemu, Sitecore pruža veoma snažan CMS koji obezbeđuju brojne gotove karakteristike, ali istovremeno je veoma fleksibilan i dozvoljava prilagođavanja svakog svog dela.

Da bismo se bolje upoznali sa Sitecore platformom, u narednim nedeljama Namicsovi stručnjaci će detaljnije objašnjavati funkcije ove platforme. Saznaćemo čemu služi kloniranje, koji su sajtovi i portali korisni za unapređenje znanja o Sitecore-u, a seriju tekstova ćemo započeti blogom Olivera Radunera o funkciji zaključavanja i otključavanja (locking/unlocking items).

Zaključavanje i otključavanje elemenata u Sitecore-u – o čemu se radi?

Od verzije 7.x Sitecore pruža mogućnost aktivacije režima za zaključavanje elemenata (Item locking), kako bi se sprečilo da nekoliko autora pri istovremenoj obradi stranica i komponenti vrše promene i tako ponište jedni drugima izvršene promene. Takve karakteristike (features) su do sada bile uobičajene samo za programe kao što je na primer Microsoft SharePoint, gde pre svake obrade, dokumenti moraju biti eksplicitno „odjavljeni“, prelaze u draft-režim i za to vreme postaju nedostupni za obradu od strane drugih osoba. Sada isto važi i za Sitecore: tek kad autor koji obrađuje neki element isti ponovo otključa (prijavi), druge osobe mogu da ga obrađuju – tokom obrade elementi se nalaze u režimu samo za čitanje (read-only).

Najčešći problemi koji se mogu javiti kod režima zaključavanja elemenata

Naravno, upotreba ove funkcije može da stvori i probleme. Može da se desi da autor ne otključa (prijavi) elemente nakon njihove obrade, a da je onda odsutan dok bi drugi kolega trebalo da nastavi rad na istim elementima*. Dodatno, sistem je uređen tako da administratori uvek mogu da obrađuju elemente  – iako je neki autor iste trenutno zaključao. Takođe, administratori ne moraju eksplicitno da zaključaju neki element pre njegove obrade. Iz tog razloga preporučujemo da svi administratori za obradu sadržaja uvek namenski koriste istovetni nalog za obradu sadržaja (Content Authoring-Account).

* Dobro je znati: ukoliko kao autor sadržaja ne možete da obradite element drugog kolege jer je isti zaključan, možete da se obratite Sitecore administratoru – on na osnovu svoje autorizacije može da otključa svaki element kako bi on mogao ponovo da se obrađuje.

Moguće postavke kod režima za zaključavanje i otključavanje elemenata u Sitecore-u

Srećom Sitecore nudi razne mogućnosti za podešavanje postavki, kako bi se upravljalo režimom za zaključavanje i otključavanje elemenata i isti automatizovao u toj meri da se, s jedne strane, manuelni koraci (eksplicitno „zaključavanje”/“Locking” i „otključavanje”/“Unlocking”) od strane autora sadržaja svedu na minimum. Ove postavke bi trebalo vrlo precizno podesiti pre nego što autori započnu sa održavanjem sadržaja u Sitecore.

Dobro je znati: u početnoj postavci skoro nijedno od ovih podešavanja nije uključeno. To znači da kod Sitecore podrazumevane instalacije NIJE neophodno zaključavanje/otključavanje elemenata od strane autora sadržaja. Sa druge strane, to krije opasnost da nekoliko osoba istovremeno – bez poruka upozorenja ili slično – može da obrađuje isti elemenat.

Pregled mogućnosti za podešavanje postavki u Sitecore konfiguraciji

Važno: sledeća podešavanja utiču samo na korisnike, koji nisu administratori (svi korisnici koji u profilu NISU štiklirali „jeste administrator”)!

Kao što smo u uvodu spomenuli, administrator (Admin User) može bez problema sva ova podešavanja da „preuredi” (nije potrebno odjavljivanje, uvek je moguće sačuvati iako je neki element zaključan od strane nekog korisnika).

Postavke zaključavanja i otključavanja elemenata za administratore

Takođe, postoje i postavke koje mogu da upravljaju ponašanjem i scenarijom eksplicitnih administratora (u profilu štiklirano „jeste administrator”):

Zaključavanje i otključavanje elemenata u vezi sa tokom rada elemenata (Item Workflows)

Pri korišćenju toka rada (workflow) za elemente u Sitecore-u postoje dodatne mogućnosti podešavanja postavki za zaključavanje/otključavanje elemenata. Tokovi rada u Sitecore-u su tako postavljeni da nova verzija nekog elementa uvek prvo bude prebačena u draft režim, dok se preko odgovarajućeg koraka u toku rada ne markira kao „finalna i odobrena” – nova verzija tek tada može dalje da se obrađuje.

Zaključno možemo naglasiti da način rada autora sadržaja u Sitecore-u mora biti tačno razjašnjen kako bi se sprovela odgovarajuća podešavanja u postavkama za zaključavanje i otključavanje elemenata.
Na primer, moramo sebi postaviti pitanje da li se kod malog kruga autora (manje od 3 osobe) uopšte isplati aktivacija zaključavanja i otključavanja elemenata. Da li je sa tačke procesnog toka autorske obrade sadržaja isplativo da zaključavanje i otključavanje bude automatizovano? Da li se autori eksplicitno obavezuju i obučavaju da manuelno zaključaju i otključaju elemente? I tako dalje.


Ekipa Namicsa ima u planu širenje, a trenutno je otvorena pozicija Senior .NET developera.