Upoznajte Deno — „brata” i rivala platforme Node.js

Predstavljamo osnovne koncepte nove backend tehnologije otvorenog koda, uz demonstraciju njene praktične primene.

Deno, kao novi runtime sistem za JavaScript i TypeScript, sve je popularnija platforma među developerima. Prema predviđanju softverskog inženjera Marka Manojlovića, predavača Quantox Virtual Conference, mogao bi u budućnosti da ugrozi Node.js, jednu od vodećih backend tehnologija. Ipak, dodaje, to se neće uskoro dogoditi, budući da mnoge kompanije već godinama veliki deo softvera zasnivaju na Node-u. 

Paradoksalno, Deno je kreirao Rajan Dal, ista osoba koja je zaslužna za Node.js, a naziv Deno zapravo je anagram naziva svog prethodnika. Promociju novog projekta obeležio je Dalov čuveni govor „10 stvari zbog kojih se kajem u vezi s Node.js-om”, a Deno je upravo njegov pokušaj da ispravi načinjene greške i developerima ponudi novo razvojno okruženje.

Deno je projekat otvorenog koda, i njegov razvoj veoma je aktivan. Prema Markovim rečima, poslednjih meseci izaziva veliki „hajp” među programerima, i to s pravom. 

I Deno i Node.js imaju istu svrhu, ali koriste različite mehanizme. Kao pretpostavljeni sistem modula, Deno koristi ES Modules, dok Node.js koristi CommonJS. Oba su bazirana na V8 endžinu, ali je Deno pisan u programskom jeziku Rust, za razliku od Node-a, za koji je korišćen C++.

Eksterne zavisnosti u Deno se učitavaju preko URL-a, a bitno je napomenuti i da nema menadžera paketa (čuvenog obimnog npm-a), niti centralizovanog registra, te moduli mogu biti hostovani bilo gde na internetu. 

Za razliku od Node.js-a, Deno izvršava kod u izolovanom okruženju (sandbox), što znači da sistem izvršavanja nema pristup mreži, fajl sistemu i okruženju — osim ako se to eksplicitno ne dozvoli. 

Zanimljivo je i da Deno obezbeđuje već ugrađene alate za testiranje i formatiranje koda, a, kako Marko napominje, njegova instalacija veoma je jednostavna.

Predstavljamo snimak jednočasovnog predavanja, u kom je Marko pokrio sve osnovne koncepte, ali i demonstrirao praktičnu primenu platforme.

Predstavljamo poslodavca
admin-ajax.php-3-1-1.png

Quantox

Tim iz cele Srbije.

Quantox je posvećen tim IT stručnjaka sa više od decenije iskustva u proizvodnji web i mobilnih aplikacija za klijente iz preko 15 zemalja širom sveta. Veoma samouvereno kreiramo apsolutno svaku vrstu digitalnog proizvoda, od desktop i mobilnih aplikacija, do uređaja za virtuelnu realnost.

Danko Novović

Unesite termine za pretragu