Tag: cs183

CS183: Kako da u startu (ne) zabrljate startap

U ovom predavanju Piter Til govori o značaju sihronizacije interesa između svih igrača u ekosistemu jednog startapa. Iako u početku možda tako i ne deluje, ima puno osoba od kojih zavisi uspeh startapa a da nije reč o samim ko-osnivačima. Til počinje svojom maksimom koju su njegovi prijatelji nazvali Tilovim pravilom:

CS183 Pitera Tila: Nova ekonomija za novi svet

Pitanje “Koju vrednu kompaniju niko drugi ne gradi” je prvo koju pravi preduzetnici postavljaju pre da uplove u svet preduzetništva. Međutim, kako Piter Til kaže, pitanje vrednosti je bilo jako subjektivizirano u prošlosti. On predstavlja studentima merila vrednosti, govori o  odlikama velikih kompanija i poredi filozofiju Stare ekonomije sa školom Nove ekonomije.

CS183 Pitera Tila: Startapi kao oštrica tehnološkog napretka

U svom uvodnom predavanju na predmetu Računarstvo 183: Startapi Piter Til predstavlja razloge zbog kojih smatra da je paradoks podučavati o startapima. Til polazi od podele društvenog progresa na horizontalni (ekstenzivni) i vertikalni (intenzivni), a potom govori o statističkoj (ne)moći pred pitanjem uspeha startapa. Svoje uvodno predavanje Til završava objašnjenjem pojave i trenda startapa kao