Rečnik ekonomskih pojmova: Da bolje razumemo konferencije za medije 

Građane treba što više zbuniti i ostaviti utisak eksperta. Deluje kao da s tom mišlju državni zvaničnici govore o ekonomiji zemlje, zato smo rešili da demistifikujemo čuvene pojmove, koji većini ništa ne znače. 

Nadležni organi su dužni da odgovaraju na pitanja i podnose izveštaje o svom radu javnosti. Uglavnom su posrednici između nadležnih i građana mediji, ali poslednjih godina imamo poplavu konferencija za medije u kojima nam se govori o ekonomskim uspesima zamlje. U tome nema ničeg spornog, kada bi građani zapravo razumeli o čemu se uopšte tu govori. 

Poznat je princip na televiziji da se posle trećeg navedenog broja gledaoci potpuno pogube i zato novinari vode računa da svoje izveštaje ne pretrpaju brojevima. Druga poznata stvar je da ako objašnjavate komplikovane stvari, morate da se koristite jednostavnim rečima. Nažalost, ta dva osnovna pravila predstavnici institucija nisu naučili ili ih namerno krše. 

Već smo pisali o bruto domaćem proizvodu, najčuvenijem ekonomskom pojmu oličenom u skraćenimama BDP i GDP. Kada počnu da nam objašnjavaju relacije njegovog rasta s drugim državama, prošlim kvartalima, pa ubace još nekoliko stručnih reči i sve to pomešaju s gomilom procenata, ostaje jedna potpuna zbunjenost. 

Često su ti podaci izvučeni iz konteksta, njima se manipuliše, a nekada se ubaci i po neki lažni podatak, kako bi rast delovao veće. Zato evo kratkog rečnika ekonomskih pojmova koje čujemo na televiziji: 

Budžetski deficit – kada su budžetski prihodi manji od budžetskih rashoda.

Damping – prodaja robe u inostranstvu po nižoj cenu od tržišne, odnosno one koja važi u zemlji ili inostranstvu, kao i prodaja po ceni kojom se ne pokrivaju ni troškovi proizvodnje. 

Devalvacija – pad vrednosti domaće valute u odnosu na devize. Raste kurs stranih valuta.  

Eurostat – Statistički zavod Evropske unije.

Fič, Standard & Poor – dve od tri najznačajnije agencije za kreditni rejting na finansijskom tržištu. Osnovne aktivnosti agencije za kreditni rejting su analiziranje i davanje mišljenja o kreditnoj sposobnosti kompanija („corporate rating“) i država („sovereign rating“). Pored toga postoje rejtinzi lokalnih samouprava („municipality rating“), rejtinzi projekata („project rating“), finansijske snage banaka („financial strength rating“) itd, piše Istinomer

Fiskalna godina – isečak od 12 meseci, koji se uzima za računovodstvene svrhe. Može da se podudara sa kalendarskom godinom, ali može biti i bilo kog drugog datuma u godini.  

Fiskalna politika – predstavlja način na koji država prikuplja i raspolaže novcem. U nju spadaju porezi i sve državne dažbine, javni dug, rashodi i budžet. Tokom pandemije privredi su ponuđene fiskalne mere, koje su upravo podrazumevale odlaganje plaćanja razičitih dažbina državi. 

Fleš procena – pojam novijeg datuma, koji je u etar iznelo Ministartvo finansija kroz svoju fleš procenu o drugom kvartalu. U pitanju je brza procena, koja se donosi na osnovu delimičnih podataka o privredi. Konačnu i detaljnu procenu daje Republički zavod za statistiku, nakon što prikupi sve pdatke.   

Javna potrošnja– potrošnja države koja se finansira iz budžeta. 

Javni dug – Usled budžetskog deficita, koji privredna aktivnost zemlje ne može da pokrije, država mora da se zadužuje i tako nastaje javni dug. Javni dug imaju mnoge zemlje i to se ne vidi kao problem po sebi, već je važno koliki je javni dug u odnosu na BDP.  

Konsolidacijapretvaranje državnih dugova u dugoročne zajmove. 

Privredni rast – povećanje obima proizvodnje i usluga. Može se pratiti kroz rast BDP-a. 

Rentabilnost – ekonomski princip maksimizacije profita uz minimalno ulaganje. 

Stend baj aranžmani – kupovna strane valute od MMF-a, za pokrivanje deficita u platnom bilansu. To su krediti koje primalac koristi kada i koliko mu je potrebno, piše u Rečniku ekonomksih pojmova

Predstavljamo poslodavca
3lateral-logo-1.png

3Lateral

Multidisciplinary team creating digital excellence

3Lateral develops innovative technologies enabling digitization of human motion and appearance at unprecedented level of realism. Our mission is to evolve through exploring abstract landscapes of art and science, exciting new technologies and, most importantly, through nurturing continuous multi-disciplinary communication and company values among our team members.

Petar Paunović

Unesite termine za pretragu