Razvoj veština za obradu otvorenih podataka u R jeziku — radionica u Startit Centru Novi Sad

Radionica za razvoj veština za obradu otvorenih podataka u R jeziku zakazana je za 7. april od 12 časova.

Jelena Voćkić - 29. Mart, 2019.

U nedelju, 7. aprila, od 12 časova biće održana radionica za osnovce i srednjoškolce na kojoj će biti pokazano kako koristiti R za pristup podacima sa Portala otvorenih podataka, kao i kako uz pomoć programskog jezika R obaviti efektivnu analizu i vizualizaciju.

Pored toga, biće više reči o alatima koji su potrebni u tipičnom projektu analize podataka. Interaktivni pristup radionici će omogućiti razmenu ideja o analizama podataka i o najboljim načinima komuniciranja rezultata sa ciljnom publikom. Učesnici radionice će imati priliku da kreiraju interaktivnu web aplikaciju za mapiranje podataka korišćenjem Shiny paketa u programskom jeziku R.

Radionica će pružiti pregled ključnih koncepata za kreiranje efikasne analize podataka i predstaviće alate i tehnike za organizovanje podataka, njihovo modeliranje i vizuelizaciju koristeći R jezik iz javnog domena za analizu podataka. R jezik pruža bogato i fleksibilno okruženje za rad sa podacima, posebno sa podacima koji se koriste za statističko modeliranje ili grafičko prikazivanje.

Radionica se održava u okviru Nedelje otvorenih podataka 2019, u sklopu projekta ‚‚Otvoreni podaci — otvorene mogućnosti” koji sprovode Program Ujedinjenih nacija za razvoj i Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, uz podršku Svetske banke i Fonda za dobru upravu Ujedinjenog Kraljevstva.

Kome je radionica namenjena?

Radionica je namenjena učenicima/cama viših razreda osnovnih škola, kao i učenicima/cama srednjih škola.

Predavači

Radionicu ‚‚Razvoj veština za obradu i obrada otvorenih podataka u R jeziku” vodiće članice zajednice R-Ladies Beograd.

Prijava

Radionica će biti održana 7. aprila od 12 časova u Startit Centru Novi Sad (Miroslava Antića 2). Prisustvo na radionici je besplatno, ali je obavezna prijava putem ovog linka.

*Broj mesta je ograničen na 25 i neophodno je da svaki učesnik ponese sopstveni laptop sa instaliranim poslednjim verzijama R-a i RStudio-a, koje se mogu naći na sledećim linkovima: