Prema podacima sajta za zapošljavanje IT kandidata u Srbiji HelloWorld.rs prosečna neto plata programera je 1225€. Najviše plaćena pozicija je Software Engineer sa iznosom od 7500 neto, i to u Beogradu. 

Istraživanje je sprovedeno u periodu jul 2020. – februar 2021, sa preko 1000 upisa plata od strane kandidata. 

Kako kažu, iznos plate u IT industriji zavisi od nekoliko faktora.

Na prvom mestu je senioritet odnosno godine relevantnog iskustva – pa tako prosečna plata senior programera iznosi 1724€, medior programera 1144 a juniora 736€. 

Takođe, iako senior programeri spadaju u grupu zanimanja koja su u deficitu, najviše raspisanih oglasa u 2020. je bilo za medior programere – čak 65% od ukupno raspisanih IT oglasa za posao. 

Pored senioriteta, na visinu zarade utiče i tehnologija kojom rade programeri. Prema tome, top pet prosečno najplaćenijih pozicija u IT industriji su, redom:

  1. Technical Lead sa prosečnom platom od 2520 €
  2. Delivery Manager sa prosečnom platom od 2300 €
  3. Solution Architect sa prosečnom platom od 2258 €
  4. Software Architect sa prosečnom platom od 2244 €
  5. Chief Technology Officer (CTO) sa prosečnom platom 2029 € 

Prethodno sprovedeno istraživanje pokazalo je da su tokom 2020. godine poslodavci najviše tražili programere sa poznavanjem sledećih tehnologija:  JavaScript, Java, NET, PHP, Python, C# i C++.

Pored tehnologije, veliki faktor je i grad u kojem kompanija zapošljava. Pa tako prosečne plate po gradovima iznose:

Ukoliko se pogleda koje su pozicije najplaćenije po gradovima u Srbiji, situacija je sledeća: