Privrednici postavili 2.000+ pitanja ministru finansija na Instagramu, evo svih do sada objavljenih odgovora

Posle objavljivanja ekonomskih mera Vlade ostale su brojne nedoumice. One nisu u potpunosti otklonjene ni donošenjem uredbi, kojima je utvrđeno ko, kada i kako može da ostvari pogodnosti. 

Kako bi rešio nedoumice, ministar finansija je odlučio da mesto za odgovore bude njegov nalog na Instagramu, pa ga je u sandučetu i komentarima sačekalo više od 2.000 pitanja. U ministartsvu navode da su se pitanja uglavnom odnosila na to da li privrednici u svom konkretnom slučaju imaju pravo na korišćenje olakšica. Najavili su i da će na sva pitanja odgovoriti tokom današnjeg i narednih dana, a podsećaju da je poslednji dan za otvaranje namenskog računa 25. april. 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Siniša Mali (@mali_sinisa) on

Prenosimo vam pitanja i odgovore koji su do sada objavljeni. Ukoliko među njima niste našli odgovor, pokušajte na sajtu ministarstva, a pozivamo vas da u komentarima navedete odgovore koje ste vi dobili. 

Da li mere važe za novozaposlene koji ostvaruju olakšice u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana i za kvalifikovana novozaposlena lica?

Korišćenje prava na druge poreske potsticaje ne isključuje pravo na korišćenje pogodnosti iz Uredbe.

Ukoliko sam paušalno oporezovan preduzetnik s jednim zaposlenim, da li obojica dobijamo direktnu pomoć u vidu tri minimalne zarade? 

Dobijate, osim ako niste još negde zaposleni. Preduzetnici imaju pravo na direktna davanja pod uslovom da nisu nigde zaposleni (da nemaju Ugovor o radu) i da nisu penzioneri.

U radnom odnosu sam u preduzeću, a pored toga sam i vlasnik preduzetničke radnje prijavljene na isplatu ličnog dohotka. Nemam nijednog zaposlenog, a knjigovođa svaki mesec popunjava prijavu za porez na ličnu zaradu. Da li imam pravo na pomoć?  

Ukoliko ste zaposleni u nekom preduzeću i obavljate delatnost kao preduzetnik, onda u tom preduzeću ostvarujete to pravo, ukoliko imate potpisan Ugovor o radu.

Vlasnica sam salona koji je zatvoren po preporuci Vlade. Da li imam pravo na pomoć, iako ne vršim isplatu ličnog dohotka, nego poreze i doprinose plaćam na osnovu ostvarene dobiti? 

Imate pravo, ukoliko niste registrovali prekid obavljanja delatnosti pre 15.3.2020.

Kako se paušalni preduzetnik prijavljuje za direkntne mere? 

Preduzetnik paušalac je automatski prijavljen na ove mere, samo je neophodno da se opredeli za otvaranje namenskog računa preko portala Poreske uprave. 

Da li pravno lice može da podnese poresku prijavu za zarade za mart danas i isplati neto zaradu za mart u celosti, a sredstva uplaćena na namenski račun u maju isplati na račun zaposlenih za zarade za april? 

Može. Isplatu direktnih davanja ćete dobiti u maju ako ste se prilikom predavanja poreske prijave za mesec mart, prijavili za korišćenje direktnih davanja i fiskalnih pogodnosti. Sredstva koja dobijete u maju morate namenski da potrošite za isplate zarada zaposlenima i to kao dodatak na martovsku zaradu ili da ta sredstva isplatite uz aprilsku zaradu koju ćete isplaćivati u toku maja.

Da li se odjavom radnika koji je sam tražio raskid radnog odnosa posle 15.3. poslodavac gubi pravo na pomoć?

Poslodavac gubi pravo na pogodnosti iz Uredbe ukoliko smanji broj zaposlenih za više od 10 odsto u odnosu na 15.3.2020. godine, izuzev zaposlenih kojima ističe ugovor o radu zaključen na određeno vreme. Što se tiče ostalih razloga za prestanak radnog odnosa, nijedan od njih ne predstavlja razlog za isključenje iz navedenog limita, pa tako ni otkaz koji daje sam zaposleni. U tom slučaju, postoji otkazni rok u kome poslodavac može da nađe zamenu za zaposlenog koji je dao otkaz.

Šta sa zaposlenima na bolovanju?

Poslodavac će ostvariti pravo na direktna davanja za zaposlene, osim u slučaju kada im se za određeni period u celosti iz javnih sredstava nadoknađuje iznos naknade zarade, kao što je slučaj sa bolovanjima u trajanju od preko 30 dana.

Koliku platu dobijaju zaposleni?

Uredbom nije predviđeno u kojoj visini će poslodavci isplaćivati zarade zaposlenima. Obaveza poslodavca je da isključivo namenski za isplate zarada i naknada zarada potroši sredstva koja će mu biti uplaćena na namenski račun.

Da li pravo na pomoć gube privredna društva koja isplaćuju dividende? 

Kao korisnici fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja, nemate pravo na isplatu dividendi, bez obzira na koju godinu se odnosi dobit za tu isplatu. U slučaju da postupite suprotno ovoj zabrani, onda ste dužni da vratite celokupan iznos direktnih davanja u roku od 5 dana kao i da platite sve poreze i doprinose za koje ste dobili odlaganje. Zabrana isplate dividendi se primenjuje od 10.4.2020. godine. Ukoliko je dividenda isplaćena nakon tog datuma, onda nemate pravo na druge mere koje su predvidjene Uredbom.

Da li se zaposleni na neplaćenom odsustvu računaju u 10 odsto smanjenja radnika s obzirom na to da njih čeka radno mesto po isteku dva meseca neplaćenog odsustva?

Navedeni zaposleni se računaju u ograničenje od 10 odsto.

Šta ako se sredstva ne uplate zaposlenima? 

Nenamensko trošenje sredstava koja su uplaćena na namenski račun predstavlja prekršaj za koji poslodavac može biti kažnjen kaznom u visini od 30% do 70% primljenih sredstava, a ne manje od 500.000 dinara za pravno lice, odnosno 100.000 dinara za preduzetnike. Sa druge strane, poslodavac koji ne isplati dobijena sredstva zaposlenima, biće u obavezi da ih vrati u budžet Republike Srbije.

Da li će minimalac biti isplaćen zaposlenom koji ima potpisan ugovor o delu?

Neće, samo za zaposlene sa Ugovorom o radu.

Da li sada otvorena firmu ima pravo na novčanu pomoć?

Nema to pravo, a kako bismo izbegli moguće zloupotrebe.

Sve tekstove o ekonomskim merama Vlade možete čitati u posebnoj rubrici Uticaj pandemije na domaći IT.
Predstavljamo poslodavca
Zuehlke-mini-1.jpg

Zuhlke

Join our house of engineering

We inspire our customers and turn their visions and ideas into real-life results, applying cross-industry experience and our extensive expertise in business and technology. We combine our knowledge of engineering and IT, opening up new paths for our clients and implementing our projects quickly and reliably. We take responsibility for the products, services, and business models of the digital future.

Petar Paunović

  • Šta ti je na umu?
    Dodaj komentar · Pravila diskusije

  • Unesite termine za pretragu