Otvoren poziv Fonda za inovacionu delatnost za programe podrške tehnološkim inovacijama

Poziv za dostavljanje prijava za finansiranje inovativnih projekata otvoren je od 2. aprila do 1. juna 2018. godine do 15 časova.

Tanja Marin - 11. April, 2018.

Fond za inovacionu delatnost 2. aprila objavio je javni poziv za programe podrške tehnološkim inovacijama – Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija. Tokom trajanja javnog poziva, u aprilu i maju, Fond će organizovati prezentacije i radionice ova dva programa u opštinama i gradovima širom Srbije.

Program ranog razvoja namenjen je mikro i malim preduzećima, koja posluju ne duže od tri godine, a koja razvijaju tehnološku inovaciju za kojom postoji potreba na tržištu.  U ovom programu inovativni projekti preduzeća sufinansiraju se u iznosu od 80 hiljada evra, a period realizacije projekta je 12 meseci.

Program sufinansiranja inovacija namenjen je mikro, malim i srednjim preduzećima kojima su potrebna značajna finansijska sredstva za realizaciju razvojnog ciklusa tehnoloških inovacija i pokrivanje visokih troškova za prenos istraživanja u komercijalno održiv proizvod. To su postojeća privatna preduzeća koja već imaju prisustvo na tržištu i nastoje da ojačaju svoju poziciju kroz stvaranje inovativnih proizvoda, usluga i tehnologija i time se prošire na međunarodna tržišta, uz dalji rast i ostvarivanje strateških partnerstava. Projekti preduzeća u okviru ovog programa sufinansiraju se u iznosu od 300 hiljada evra, a 24 meseca je period za koji projekat treba da bude realizovan.

U 2018. godini opredeljeno je 400 miliona dinara iz budžeta Republike Srbije za ova dva programa. Preduzeća koja žele da konkurišu za sufinansiranje na ovim programima moraju da budu osnovana u Srbiji i da su u većinskom privatnom vlasništvu.

Poziv za dostavljanje prijava za finansiranje inovativnih projekata otvoren je od 2. aprila do 1. juna 2018. godine do 15 časova.

Sve detalje o programu i uslovima zainteresovana preduzeća mogu pronaći na sledećem linku, a prijave se dostavljaju na portalu Fonda za inovacionu delatnost.