Ograničavanje onlajn sloboda i inovacija — Šta se krije u novom Predlogu strategije intelektualne svojine?

Strategija je bitna za startap, IT i digitalnu zajednicu — pokrenimo se i doprinesimo njenom uobličavanju.

Marija Gavrilov - 15. Novembar, 2016.

Početkom ovog meseca šira javnost upoznala se sa nacrtom petogodišnje Strategije intelektualne svojine, koja ima nekoliko zabrinjavajućih delova koji potencijalno ugrožavaju slobodu izražavanja i daju mogućnost za cenzuru i različita tumačenja.

SHARE Fondacija analizirala je Predlog i skrenula je pažnju na konkretne probleme, ali i pozvala sve nas da se svojim komentarima uključimo i tako uobličimo strategiju bitnu za digitalnu zajednicu, kulturu i IT preduzetništvo.

Neke od stavki koje se predviđaju Predlogom strategije, iza koje stoji Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja su:

SHARE u svojoj objavi upozorava i na neregularnosti izrade Predloga, s obzirom na to da se ne zna ko je u njemu učestvovao:

share-logo

Upozoravamo na praksu netransparentnog procesa izrade Predloga strategije u oblasti koja se tiče niza različitih aktera — od aktivista za ljudska prava i slobode, preko muzejskih i bibliotečko-arhivskih i obrazovnih institucija, kreativne industrije i IT preduzetnika, do privatnog sektora koji će snositi teret mera (hosting, internet provajderi, finansijski sektor, onlajn advertajzing, itd).

Iz raspoloživih objava na sajtovima državnih organa uključenih u proces (Vlada Srbije, nadležno Ministarstvo, Zavod za intelektualnu svojinu), nije moguće ustanoviti ko je i kada učestvovao u izradi Predloga stategije.

Donošenje strategije pri samom kraju prve godine perioda na koji se odnosi potvrđuje zabrinjavajući trend “hitnog postupka” u javnim politikama gde se, uprkos brojnim sektorskim institucijama i službama, programi i planovi donose u poslednji čas, bez blagovremenih konsultacija sa zainteresovanom javnošću.

Bez osvrta na kulturu, inovaciju, digitalizaciju i znanje

Iako se distribucija znanja i informacija u velikoj meri oslanja na regulaciju intelektualne svojine, u tekstu Predloga strategije se ni na jednom mestu ne pominju kultura, znanje, digitalizacija, inovacija, što, kako SHARE zaključuje “ukazuje da su autori strategije nezainteresovani za javni interes” koji postoji u slobodnom pristupu znanju i izražavanju u online i offline okruženju.

share-logoPodvlačimo da proces digitalizacije kulturnog nasleđa kao i arhivske, bibliotečke i muzejske građe stoji u mestu, dobrim delom usled nerešenih pitanja izuzetaka od autorskog prava.

Jedan od argumenata Ministartsva za usvajanje predložene Strategije je da će podstaći rast BDP-a, što SHARE smatra neutemeljenim:

share-logoInternet provajderi i drugi pružaoci usluga informacionog društva, koji uglavnom nisu nosioci prava intelektualne svojine, podneli bi najveći finansijski teret uvođenjem tehničkih blokada onlajn sadržaja, a posledično i krajnji korisnici zbog mogućeg povećanja cena usluga.

Reforma postojećeg pravnog okvira autorskih prava bi bila i jedina mera koja podržava rast BDP-a u Srbiji — ostale mere zapravo podržavaju rast BDP-a u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama čija je intelektualna svojina predmet piraterije u Srbiji. Bez režima intelektualne svojine povoljnog za inovacije, Srbija će biti manje atraktivna za razvoj svih vrsta startapa i investicija u IT sektor.

Srbija nije izolovano ostrvo u ovom slučaju, i sama Evropska unija se trenutno nalazi u burnom periodu reformi zaštite intelektualne svojine — predložene mere imaju cenzorski karatker i prete da naruše slobodu govora. Ovo bi moglo da dodatno stvori prepreke u razvoju dijaloga na temu intelektualne svojine u Srbiji.

 Šta možemo da učinimo?

SHARE u saradnji sa partnerskim organizacijama priprema detaljne komentare na Predlog strategije, koje će poslati Zavodu za intelektualnu svojinu.

Svi koji žele da se uključe u diskusiju i tako doprinesu formulaciji podsticajnog okvira za inovaciju pozvani su da dostave svoje komentare i sugestije na ovom linku.

Ukoliko imate mogućnosti da samostalno dostavite primedbe to možete učiniti Zavodu za intelektualnu svojinu na adrese zis@zis.gov.rs i mmarsenic@zis.gov.rs, ili na adresu: Zavod za intelektualnu svojinu, Beograd, Kneginje Ljubice 5, sa naznakom “Za Predlog strategije intelektualne svojine za period od 2016. do 2020. godine”.